st. sierż. Michał Wójcik (KP VI)

st. sierż.
Michał
Wójcik (KP VI)
Powiat: 

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zjawiska łamania przpisów ruchu drogowego poprzez niestosowanie się do nowego oznakowania oraz parkowanie pojazdów nieuprawnionych w rejonie ul. Łużyckiej 47-63.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XI, Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski Nowe, WRD KMP Kraków

Okres realizacji: 01.08.2020r. - 31.01.2021r.

Rejon działania: 
Adama Bochenka, Łużycka 43 - 93, Podedworze
Telefon stacjonarny: 
47 835 56 39
Telefon komórkowy: 
602 543 564