Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniu drogowym

Udzielanie informacji na temat zdarzeń drogowych, korespondencja z firmami ubezpieczeniowymi

tel. 12-61-54-118

faks 12-61-54-105

od wtorku – do piątku 9:00 – 14:00

Kraków ul. Mogilska 109 pokój 113c

  

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym można dokonać po wniesieniu opłaty w wysokości 17 zł, którą należy wpłacić na niżej podane konto  (podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłatach skarbowych Dz.U. z 2006r.Nr 225,poz.1635 z późniejszymi zmianami).

Tytułem:    DOTYCZY ZDARZENIA DROGOWEGO ..................................  WRD KMP Kraków

Numer konta Urzędu Miasta Kraków:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa Bank Pekao S.A.

04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

Oryginał dowodu wpłaty należy okazać do wglądu, kopię proszę dołączyć do pisemnego wniosku o wydanie w/w zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia:

  - Wniosek o wydanie zaświadczenia w formacie pdf

Zaświadczenia są wydawane w terminie do 7 dni zgodnie z art. 217 § 3. KPA.