Wydział Techniki Kryminalistycznej

Kierownictwo:
Naczelnik – podinsp. Robert Sotwin
Zastępca Naczelnika - nadkom. Jarosław Węgiel
 
Kontakt:
tel.: 12 61 53 404
faks: 12 61 53 037
e- mail: sekretariat.wtkkmp@krakow.policja.gov.pl
 
Zakres działania obejmuje:

- udział w oględzinach miejsc zdarzeń w ramach zespołów oględzinowych;
- udział w razie potrzeby w oględzinach rzeczy i osób prowadzonych przez organy procesowe;
- udział w innych czynnościach procesowych z inicjatywy lub na polecenie uprawnionych podmiotów (przeszukania, eksperymenty procesowe, okazania, konfrontacje, wizje lokalne, rozprawy sądowe i inne);
- udział w czynnościach operacyjnych w zakresie i na zasadach określonych przepisami szczegółowymi (np. przygotowywanie pułapek kryminalistycznych, niejawne uzyskiwanie odcisków linii papilarnych od osób podejrzanych itp.);
- udział w razie potrzeby w czynnościach identyfikacyjno poszukiwawczych w zakresie dokumentowania wyglądu NN osoby i należących do niej rzeczy;
- w przypadkach uzasadnionych daktyloskopowanie NN zwłok wspólnie z policjantem prowadzącym czynności w sprawie ustalenia tożsamości osoby;
- realizacja zleceń w zakresie prac fotograficznych obejmujących wykonanie zdjęć sygnalitycznych, zdjęć osób, dokumentów i rzeczy niezbędnych do zrealizowania czynności prowadzonych przez Policję;
- realizacja zleceń w zakresie dokumentowania przebiegu czynności wyglądu miejsc, osób i rzeczy technikami specjalnymi tj. filmowania oraz fotografowania w standardach analogowych i cyfrowych;
- obróbka i przetwarzanie materiałów fotograficznych i filmowych na zlecenie uprawnionych podmiotów;
- nadzorowanie przebiegu rejestracji daktyloskopijnej, sygnalitycznej oraz danych genetycznych osób;
- udział w czynnościach pobierania materiałów porównawczych do badań kryminalistycznych o ile metodyka ich pobierania tego wymaga;
- krótkoterminowe przechowywanie materiałów dowodowych zabezpieczonych w toku realizowanych czynności;
- wdrażanie nowych metod ujawniania, wizualizacji i zabezpieczania śladów kryminalistycznych;
- opracowywanie i wdrażanie wszelkich rozwiązań wpływających na wzrost jakości i efektywności podejmowanych działań;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu techniki kryminalistycznej, metodyki prowadzenia oględzin oraz sposobu dokumentowania ich wyników dla policjantów komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Krakowie;
- udział w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych, w szczególności w zakresie formułowania wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw oraz opisujących metody działania sprawców;
- doskonalenie zasad współdziałania i aktywna współpraca z laboratorium kryminalistycznym KWP w Krakowie, Wydziałem Sztab Policji KMP w Krakowie oraz służbami kryminalnymi i prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie;
- realizacja innych zadań wynikających z uprawnień nadanych przez dyrektora CLK KGP w Warszawie lub inne uprawnione podmioty.