Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy

Katarzyna Adamczyk,  Agnieszka Kapłan, Katarzyna Baran, Madalena Żmuda
 
Kontakt:
tel.: 47 83 52 578
faks: 47 83 52 579
 
Zakresem swojego działania obejmuje:

  • organizowanie przedsięwzięć mających na celu stworzenie optymalnych warunków do bezpiecznej i bezwypadkowej służby i pracy w Komendzie i podległych komisariatach Policji, uwzględniających specyfikę i charakter służby oraz pracy;
  • przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  • bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
  • prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników;
  • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i pracy;
  • uczestniczenie w przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki służby i pracy;
  • realizowanie zadań związanych z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego;
  • prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  • uczestniczenie w konsultacjach i pracach komisji zajmujących się bezpieczeństwem i higieną służby i pracy;
  • koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników komendy oraz podległych komisariatów Policji.