Zespół Prasowo - Informacyjny

Oficer Prasowy – sierż. szt. Piotr Szpiech

 

Kontakt:

sierż. szt. Piotr Szpiech

tel. kom.: 539 732 671

tel.: 12 61 52 617

                                  

Anna Wolak – Gromala

tel.: 12 61 52 119

 

email: rzecznik@krakow.policja.gov.pl

Faks: 12 61 52 607

 

Zakres działania:

  • prowadzenie obsługi medialnej działań Komendy;
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Komendy;
  • przygotowywanie odpowiedzi na krytykę działań Komendy ze strony przedstawicieli mediów;
  • prowadzenie współpracy w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej z Zespołem Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  • promowanie działań podejmowanych przez jednostki podległe Komendzie i komórki organizacyjne Komendy;
  • publikowanie informacji o działaniach podejmowanych przez jednostki podległe Komendzie i komórki organizacyjne Komendy na stronach internetowych Komendy oraz jednostek podległych Komendzie;
  • przygotowywanie briefingów i konferencji prasowych z udziałem kierownictwa Komendy;
  • prowadzenie współpracy z administracją rządową, samorządową oraz instytucjami w zakresie promocji działań Komendy;
  • prowadzenie współpracy przy obsłudze medialnej, organizacji uroczystości o charakterze ceremonialnym oraz organizacji spotkań z podmiotami zewnętrznymi przy współudziale z Wydziałem Prezydialnym Komendy.