Zmiany w kierownictwie Komisariatu Policji I i Komisariatu Policji V w Krakowie

Zmiany w kierownictwie Komisariatu Policji I i Komisariatu Policji V w Krakowie

Dzisiaj tj. 11 czerwca br. odbyła się uroczystość objęcia stanowiska Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie przez kom. Tomasza Bojanowskiego, który dotychczas był zastępcą Komendanta Komisariatu Policji V.

Zmiany nastąpiły również w krakowskim Komisariacie V, obowiązki nowego zastępcy komendanta powierzone zostały podinp. Wojciechowi Iskrze, który do tej pory był naczelnikiem Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie.

Uroczystości odbyły się w siedzibach obydwu komisariatów, w których nowo powołani pełnić będą od dziś powierzone funkcje. Po odczytaniu rozkazu Komendant Miejski Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniew Nowak pogratulował obejmującym stanowiska i życzył wytrwałości w dalszej pracy, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalsza bardzo dobrą współpracę.

Uroczystość w Komisariacie Policji I w Krakowie

Odczytanie rozkazu w Komisariacie Polici I w Krakowie

Insp. Zbigniew Nowak gratuluje nowemu Komendantowi Komisariatu Policji I w Krakowie

Komendant Komisariatu Polici I w Krakowie kom. Tomasz Bojanowski

 

Uroczystość w Komisariacie Polici V w Krakowie

Odczytanie rozkazu w Komisariacie Polici V w Krakowie

mł. insp. Zbigniew Nowak gratuluje nowemu Zastępcy Komendanta Komisariatu Polici V w Krakowien

Zastępca Komisariatu Polici V w Krakowie podinsp. Wojciech Iskra