Dla kierowców

"NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO"

akcja policjantów Wydziłu Ruchu Drogowego KMP w Krakowie

W pierwszym półroczu 2015 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili 34 akcje pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”.

Podczas akcji Policjanci ujawnili:

 • 5709 wykroczeń popełnionych przez pieszych (3523 z nich to przypadki przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, 2115 - niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej),
 • 6349 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi,
 • 646 wykroczeń popełnionych przez kierujących rowerami.

Na uczestników ruchu drogowego podczas tych akcji nałożono  4956 mandatów karnychoraz skierowano do Sądu Rejonowego 20  wniosków o ukaranie. W 733 przypadkach w stosunku do uczestników ruchu nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego zastosowano środek prawny w postaci pouczenia.

AKCJA "PRĘDKOŚĆ"

W pierwszym półroczu 2015 roku  policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili 5 akcji pod krypt, Prędkość” W trakcie działań policyjnych skontrolowano  3190  pojazdów, ujawniając 2626 wykroczeń - przekroczenie dozwolonej prędkości. 

"BEZPIECZNY AUTOBUS"

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  uruchomiło na stronie internetowej :

www. bezpiecznyauutobus.gov.pl usługę dzięki której można dowiedzieć się czy autobus ma obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz aktualne badanie techniczne. Ponadto można zweryfikować czy pojazd jest obecnie wyrejestrowany lub skradziony.

NA TERENIE MIASTA KRAKOWA  POLICJANCI WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO W OKRESIE WAKACYJNYM ORGANIZOWAĆ BĘDĄ SZKOLENIA MAJĄCE NA CELU:

 • działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
 • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas spotkań dzieci i młodzież będą mogli napisać przykładowy test   i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, a ewentualne błędy omówić wspólnie z policjantem.  Uczestnicy Letniej Szkoły będą mogli również pokonać rowerowy tor przeszkód, żeby przekonać się o swoich umiejętnościach panowania nad rowerem.

 

Zajęcia będą się odbywały od 09 lipca w godzinach 10.00-13.00:

 • w każdy wtorek  w MDK „Dom Harcerza” ul. Reymonta 18
 • w każdy czwartek  w MDK im. J. Korczaka Os. Kalinowe 18

 

W ramach zajęć w Letniej Szkole Ruchu Drogowego będzie można przystąpić do EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończone 10 lat.

Egzamin składa się z dwóch części:

- teoretycznej (znajomość przepisów ruchu drogowego w formie testu )

- praktycznej (umiejętność sprawnej jazdy na rowerze – tor przeszkód)

 

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej. Zaliczenie testu uzyskuje się przy 80% poprawnych odpowiedzi.

OBOWIĄZKOWO KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ PRZY SOBIE:

 • LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
 • ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY LUB KIEROWNIKA JEDNOSTKI SZKOLĄCEJ OKREŚLAJĄCE ZAKRES ODBYTYCH ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH
 • ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ - W DWÓCH KOPIACH

STAWIĆ SIĘ WRAZ Z NAUCZYCIELEM LUB RODZICEM/OPIEKUNEM

 

Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Tel.   12 615-41-00

         12 615-41-65

W  okresie wakacji  tj. od 27 czerwca do 31 sierpnia 2015

roku    policjanci  WRD  KMP  w Krakowie

przeprowadzą   wzmożone  działania  pod

krypt.   „BEZPIECZNE WAKACJE 2015”

 

W tym czasie nasilą  się kontrole uczestników krakowskich dróg, a w szczególności będą one dotyczyć:

 • stanu trzeźwości kierujących, w tym autobusami wykonującymi przewozy osób na liniach regularnych, jak również przewoźników okazjonalnych, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe oznakowanie i wyposażenie autobusów przewożących dzieci i młodzież na ferie zimowe
 • stanu technicznego i wyposażenia pojazdów (stanu ogumienia pojazdów, układu kierowniczego oraz układu hamulcowego)
 • przestrzegania przez kierujących ustawy o transporcie drogowym i czasu pracy kierowców 
 • sposobu przewożenia dzieci przez kierujących pojazdami osobowymi
 • właściwego załadunku bagaży
 • eliminacji z ruchu „nietrzeźwych” kierujących.

 

Policjanci będą zdecydowanie reagować na przestępstwa i wykroczenia wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym popełniane zarówno przez kierujących, jak i pieszych uczestników ruchu, zwracając szczególną uwagę na wykroczenia tj:

 • nieprawidłowe wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów 
 • niekorzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa 
 • przechodzenie przez jezdnię w miejscu  niedozwolonym
 • niedostosowanie prędkości do panujących  warunków drogowych i atmosferycznych
 • wychodzenie na jezdnię zza przeszkody, pojazdów i bezpośrednio przed jadący pojazd
 • niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej przez uczestników ruchu drogowego

Szczególnym nadzorem objęte będą główne ciągi komunikacyjne, tranzytowe oraz drogi prowadzące do górskich miejscowości wypoczynkowych i przejść granicznych.

BĄDŹ OSTROŻNY!  

W roku 2014 podczas okresu wakacji na terenie miasta Krakowa miało miejsce 1392 zdarzenia drogowe, w tym 226 wypadków drogowych i 1166 kolizji drogowych, w których ranne  zostały 258 osób, a 2 osoby zginęły.

Wśród ofiar wypadków drogowych NIE BYŁO DZIECI !!!

PAMIĘTAJ!

Zwróć uwagę na stan techniczny autobusu, którym podróżować będzie Twoja rodzina.

Sprawdź, czy pojazd nie posiada skorodowanych elementów karoserii, zużytych lub uszkodzonych opon, a spod pojazdu nie wyciekają płyny eksploatacyjne.

Przyglądnij się kierowcy pojazdu. Widząc, że kierowca ma problemy z utrzymaniem równowagi, jego mowa jest bełkotliwa i wyczuwalna jest od niego woń alkoholu, natychmiast zadzwoń na Policję!

Jeżeli stan techniczny pojazdu, którym podróżować będą TWOI NAJBLIŹSI, jest niepokojący i może wpływać na bezpieczeństwo podróży zgłoś potrzebę kontroli autobusu przed wyjazdem w trasę dzwoniąc pod nr tel. 997 lub 112.

Mając  na  uwadze  zwiększoną  ilość  wyjazdów  dzieci i  młodzieży  na wypoczynek,  policjanci  WRD  KMP  Kraków,   dbając  o  bezpieczeństwo  najmłodszych,  jak  co  roku  uruchomili   tzw.  "stały  punkt  kontroli  autokarów " .  Sprawdzenie  stanu  technicznego pojazdów, będzie  możliwe na terenie parkingu Małopolskiego Centrum Motoryzacji  al.  Pokoju  81 w  Krakowie  po wcześniejszym (minimum jednodniowym) zgłoszeniu u Dyżurnego KMP w Krakowie : tel. 126152905 lub 126154-111

WAŻNA RADA !

Zanim wyjedziesz w podróż:

 • sprawdź stan techniczny pojazdu, którym  zamierzasz podróżować (stan ogumienia, oświetlenie)
 •  pamiętaj o zabraniu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów
 •  sprawdź czy pojazd posiada ważny przegląd techniczny oraz aktualną polisę obowiązkowego ubezpieczenia

 Pamiętaj  że brawurowa jazda oraz nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych na polskich drogach.

Jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a także korzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dzieci w fotelikach w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego wpływają bezpośrednio na Twoje życie i zdrowie oraz Twoich Najbliższych !!!

POLICJANCI WRD KMP KRAKÓW ŻYCZĄ BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU !

 

 

 

Strony