Dla kierowców

Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

28 czerwca oraz 31 lipca 2019 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP
w Krakowie na terenie miasta Krakowa przeprowadzili dwie akcje pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” zwracając szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych tj.:

  • przechodzenie w miejscu niedozwolonym, niebezpiecznym lub o ograniczonej widoczności,
  • wychodzenie na jezdnię zza przeszkody, pojazdów, bezpośrednio przed jadący pojazd,
  • niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej.

W okresie od 19 czerwca do 19 sierpnia policjanci ujawnili

1098 wykroczeń polegających na przekraczaniu jezdni w miejscu niedozwolonym,

1 wykroczenie polegające na chodzeniu nieprawidłową stroną drogi,

10 wykroczeń związanych z brakiem elementów odblaskowych,

5 wykroczeń polegających na nieostrożnym wejściu na jezdnię (przed i zza pojazdu),

342 wykroczenia polegające na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych.

Podczas działań zwracano również uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących takie jak: wyprzedzanie, omijanie i zatrzymywanie pojazdów w rejonie przejść dla pieszych
oraz przejazdów dla rowerów. W okresie od 19 czerwca do 18 sierpnia 2019 roku ujawniono 385 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych.

W ramach działań kontrolowano również rowerzystów, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci ujawnili w tym czasie 161 wykroczeń polegających m.in. na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, przy skręcaniu w drogę poprzeczną, wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, omijaniu pojazdu przed przejściem dla pieszych.

Ponadto policjanci uczestniczyli w innych akcjach związanych z bezpieczeństwem pieszych m.in.  

  • „Bezpieczny Pieszy”, (23 sierpnia 2019 roku zaplanowany jest kolejny termin tych działań).
  • „Bezpieczne przejście dla pieszych”.
  • „Rowerem bezpiecznie do celu”.

 

Policjanci Ogniwa Profilaktyki prowadzą działania edukacyjne promujące zachowania wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego np. zajęcia w szkołach, przedszkolach, Domach Pomocy Społecznej, Centrach Aktywności Seniora, obiektach użyteczności publicznej, a także poza przedstawioną teorią organizują spotkania
w terenie tak aby w łatwiejszy sposób rozumieć niektóre zasady i niebezpieczeństwa na drodze.

 

„TRZEŹWOŚĆ I NARKOTYKI”

6 czerwca  2019 roku  policjanci Wydziału  Ruchu  Drogowego Komendy Miejskiej  Policji w Krakowie uczestniczyli w działaniach pod kryptonimem “Alkohol  i  narkotyki“polegających  na wzmożonej kontroli trzeźwości uczestników ruchu drogowego.  Ponadto w okresie wakacyjnym policjanci kontrolowali kierowców podczas 31 akcji pod krypt. „Trzeźwość”.

W okresie od 19 czerwca do 18 sierpnia przebadano 117361 kierujących na zawartość alkoholu oraz 250 kierujących na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.

Ujawniając 548 kierujących pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Podczas  działań   zatrzymano 191 uprawnień  do  kierowania  pojazdami.