Dla kierowców

„Bezpieczne Wakacje 2019” z policjantami WRD KMP w Krakowie

Policjanci przeprowadzają działania profilaktyczno – edukacyjne na terenie krakowskich szkół, przedszkoli, w miejscach odbywania się półkolonii, w obrębie zbiorników wodnych oraz biorąc udział w festynach miejskich, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i imprezach masowych. Tematyka przedsięwzięć ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań w okresie wakacyjnym.

 INAGURACJA AKCJI „ROWEREM BEZPIECZNIE DO CELU”..

W związku z inauguracją akcji „Rowerem bezpiecznie do celu” policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w dniu 04 lipca 2014 roku na terenie Młodzieżowego Domu Kultury na Al. 29 Listopada w Krakowie przeprowadzili spotkanie z dziećmi spędzającymi wakacje na terenie miasta Krakowa. W tym dniu przeprowadzano prelekcje dot. bezpiecznego poruszania się po drodze oraz przedstawiono prezentacje pt. „Rowerem za pan brat” w której najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego wspólnie z głównym bohaterem Jankiem uczyli się jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się na rowerze. Po spotkaniu dzieci mogły poczuć się jak prawdziwy policjant wsiadając na motocykl policyjny lub sprawdzić swoje umiejętności pokonując slalom w założonych alkogooglach i narkogooglach. Każdy z uczestników spotkania w tym dniu otrzymał opaskę odblaskową, oświetlenie do roweru oraz książeczki pt. „Ja rower i przepisy” oraz „Kodeks młodego rowerzysty”.

Ponadto w tym dniu przeprowadzono również spotkanie z pięcioma grupami przedszkolaków Przedszkola nr 130 w Krakowie na ul. Krowoderskich Zuchów. Dzieci wspólnie z policjantką ”krakowskiej drogówki” poznawały zasady i przepisy ruchu drogowego. Podczas spotkania  przedszkolaki otrzymały płytki CD „Bezpieczne dzieci” na której między innymi znajdowały się przepisy dot. prawidłowego i bezpiecznego poruszania się na drodze.

Zarówno w MDK jak i w przedszkolu podczas prelekcji zwrócono szczególną uwagę na obowiązkowe wyposażenie roweru podkreślając jak ważne jest jego prawidłowe oświetlenie oraz założony na głowie kask ochronny.

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  XVII TURNIEJU BRD ORAZ  XVII TURNIEJU  MOTORYZACYJNEGO

W dniu 10.06.2014 roku o godz. 10.00  na terenie Muzeum Lotnictwa przy ul. Al. Pokoju w Krakowie. odbyło się uroczyste zakończenie oraz rozdanie nagród dla zwycięzców eliminacji miejskich XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz XVIII Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W eliminacjach wzięło udział 29 szkół podstawowych, 16 szkół gimnazjalnych oraz 8 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krakowa. Uroczystość została uświetniona  występem artystycznym dzieci z Przedszkola nr 177 im. Czesława Janczarskiego w Krakowie reżyserowanym przez Panią Kingę Bołoz. Przedszkolaki w piosenkach i wierszach przekazały zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem się na drodze.

Statuetki wraz z nagrodami  ufundowanymi między innymi przez Stowarzyszenie IPA Region – Kraków oraz  Urząd Miasta Krakowa laureatom wręczał Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Andrzej Płatek oraz  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Krzysztof Burdak. Podczas uroczystości obecni byli także, przedstawiciele instytucji wspierających poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym między innymi Dyrektor MORD pan Marek Dworak, Dyrektor Muzeum Lotnictwa w Krakowie pan Krzysztof Radwan, Wizytator Kuratorium Oświaty pan Krzysztof Zajączkowski, Dyrektor Centrów Handlowych M1 pan Krzysztof Kucharski, Dyrektor ds. marketingu Parku Wodnego pani Beata Jodłowska, Dyrektor fundacji Alter Ego pan Tadeusz Gawron, Mecenasi kancelarii prawnej  „Kurier” pan Janusz Cymer oraz pan Jacek Gęga, oraz Prezesi Centrum Dystrybucji Sok -Pol II pan Jacek oraz Marcin Pocięgiel.

Głównym celem obu Turniejów było  popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu a także  popularyzowanie roweru jako środka transportu i rekreacji oraz  propagowanie sportów motorowych.

Zwycięzcami Turnieju BRD w eliminacjach miejskich dla szkół podstawowych w roku 2014 zostali :

Miejsce  I  Szkoła Podstawowa Nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie,

Miejsce  II  Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Władysława Jagiełły

Miejsce  III  Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Zwycięzcami Turnieju BRD w eliminacjach miejskich dla szkól gimnazjalnych w roku 2014  zostali :

Miejsce  I  Gimnazjum Nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Krakowie,

Miejsce  II  Gimnazjum Nr   13 im. . Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta w Krakowie,

Miejsce  III  Gimnazjum Nr  37 im.  Maksymiliana Marii Kolbe  w Krakowie.

Zwycięzcami Turnieju Motoryzacyjnego w eliminacjach miejskich dla szkól ponadgimnazjalnych w roku 2014 zostali :

Miejsce I Zespół Szkół Elektrycznych  nr 1  w Krakowie ,

Miejsce II Zespół Szkół nr 1 w Krakowie,

Miejsce III Zespół Szkół  Budowlanych „ Chemobudowa” nr 1 w  Krakowie.