Dla kierowców

Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego

p.o. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

nadkom. Tomasz Jemczura

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

asp. szt. Robert Witwicki

 

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

podkom. Jacek Gorczowski

 

 

KONTAKT

Sekretariat WRD KMP Kraków    

tel. 12 61 54 100,  12 61 54 118,  

faks 12 61 54 105,

e-mail: sekretariat.wrdkmp@krakow.policja.gov.pl