Kierownictwo

  • ant
    Komendant Miejski Policji w Krakowie
    Absolwent politologii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przebieg służby: 1990-1997 - Komisariat Policji w Chełmcu, 1997-1998 - Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu, 1998-2003 -  Wydział XIV...
    więcej
  • ant
    I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
    Służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Związany od początku służby z krakowską policją. Był. m. in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka- Swoszowice oraz...
    więcej
  • ant
    Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
    Absolwent politologii na Akademii Świętkorzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął  w 1994 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji Kraków Wschód. Od maja 1995 roku w pionie kryminalnym krakowskiej policji. W latach 2007- 2011 Zastępca Komendanta...
    więcej