Komunikat

Komunikat

Komunikat o naruszeniu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych

Zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO informujemy, że doszło do utraty archiwalnego notatnika służbowego policjanta Komisariatu Policji VII w Krakowie.

Notatnik służbowy zawierał m. in. dane osobowe (dane identyfikacyjne, PESEL, adres zamieszkania) osób, które w okresie 1.01. – 29.01.2018 r. były uczestnikami wykonywanych czynności policyjnych w postaci legitymowania, interwencji publicznych i domowych oraz kontroli drogowej na terenie podległym Komisariatom Policji VII i VIII w Krakowie. Jego utrata spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w nim zawartych.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości lub naruszenie dobrego imienia. Skutkować to może m.in. próbami uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytu w instytucjach pozabankowych czy uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono.

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu mogą sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem w sytuacji, gdy ktoś spyta o historię kredytową bez naszego pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

Jednocześnie informujemy, że o zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy ‑ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia przedmiotowego zdarzenia i wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób, które dopuściły do utraty poufności Państwa danych osobowych. W związku ze zdarzeniem rekomendowano działania korygujące, zmierzające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów w ochronie danych osobowych. Ponadto powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbową.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Inspektor Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji  w Krakowie – Krzysztof Tomaszewski

31-137 Kraków ul. Siemiradzkiego 24, e-mail: iod.kmp@krakow.policja.gov.pl