Kraków, 33-letni Kamil Puchalski poszukiwany listem gończym

Kraków, 38-letni Damian Dasman poszukiwany listem gończym Skazany Damian Dasman poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, do odbycia pozostałej kary z 2 lat pozbawienia wolności w związku z naruszeniem m.in. art.

Skazany Kamil Puchalski poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, do odbycia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności w związku z naruszeniem art. 286 § 1 kk. tj. oszustwo.

33-latek ostatni raz zameldowany był w Krakowie przy ulicy Morawskiego. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod nr tel. pod  nr tel. 47 83-52-912 lub 112.

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności  do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.