Na wieczna służbę odszedł podinsp. Andrzej Michalski

Na wieczna służbę odszedł podinsp. Andrzej Michalski

W miniony czwartek [1 sierpnia br.] w kaplicy Cmentarza Salwatorskiego odbył się pogrzeb śp. podinsp. w st. spocz. Andrzeja Michalskiego. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Miejski Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniew Nowak oraz policjanci i byli współpracownicy zmarłego.

Podinsp. Andrzej Michalski służył w Policji w latach 1978- 2007. Z mundurem rozstał się w lutym 2007 roku, odchodząc ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach. Wcześniej szereg lat pełnił służbę w jednostkach i komórkach organizacyjnych krakowskiej Policji. Od 1991 do 1997 roku sprawował funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu I Policji Kraków-Stare Miasto. Następnie od 1997 do 2005 roku zajmował stanowisko Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Podinsp. Andrzej Michalski przez rok sprawował również funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, po czym objął obowiązki szefa proszowickich policjantów.

Podinsp. Andrzej Michalski cieszył się szacunkiem i dobrą opinią wśród policjantów i pracowników.

W ciągu wieloletniej służby w Policji odznaczony został m.in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

Cześć Jego pamięci !