Wczesna interwencja profilaktyczna

Wczesna interwencja profilaktyczna

Komenda Miejska Policji w Krakowie przypomina o możliwości skorzystania z programu profilaktycznego „FreD Goes Net” kierowanego do ludzi młodych w wieku od 14 do 21 lat,  dla których kontakt z używkami, i związany z tym konflikt z prawem, był pierwszym incydentem w ich życiu. Realizatorami programu jest Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL oraz Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR. Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują certyfikat poświadczający udział w warsztatach, który mogą przedstawić w ramach postępowania sądowego.

Bliższych informacji udzielają koordynatorzy programu; tel. 796 759 945 (CPES Parasol) lub tel. 790 726 960 (MONAR).

„FreD Goes Net”