ZAPRASZAMY NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ

ZAPRASZAMY NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ

Komendant Komisariatu Policji VII zaprasza na kolejną debatę społeczną, która odbędzie się 17 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 17.30 w  Siedzibie Szkoły Podstawowej nr 130, os. Oświecenia 30 w Krakowie. Temat debaty:  „Bezpieczny SENIOR - Nie Wierz w Legendy”.

Podczas spotkania z mieszkańcami omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa osób starczych oraz przedstawienie najczęściej występujących zagrożeń (metoda „na wnuczka”, „krewnego” czy „funkcjonariusza”).

Serdecznie zapraszamy!