Zapraszamy na debatę społeczną

Zapraszamy na debatę społeczną

Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego  Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,


 


Zaproszenie


W dniu 16 marca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Galicyjskiej Fundacji


"Wsparcie, Integracja, Rozwój" przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie


 


odbędzie się Debata Społeczna z udziałem przedstawicieli


Komendy Miejskiej Policji w Krakowie


 


Podczas spotkania omówione zostaną m.in. :


 


•zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,


•program „Dzielnicowy bliżej nas”


•aplikacja „Moja Komenda”


a także zostanie poruszona problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym


 


Zapraszamy do wspólnej dyskusji oraz propozycji mogących przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej.