Kraków

sierż. sztab. Tomasz Mróz (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zjawiska grupowania się osób w różnym wieku spożywających alkohol
w miejscu zabronionym, z towarzyszącym temu zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu miejsc publicznych jak również niszczeniu mienia przy ul. ul. Rydygiera 20.

Polski

mł. asp. Rafał Klich (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zjawiska grupowania się osób, w tym nieletnich którzy spożywają alkohol, palą papierosy, używają środków odurzających, zakłócają spokój i ciszę nocna w rejonie boiska szkolnego przy ul. Czarnogórska 14.

Podmioty współpracujące:

Polski

mł. asp. Grzegorz Michaldo (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zjawiska zakłócania ciszy nocnej i spoczynku dziennego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, dewastacja mienia, używanie środków odurzających przy ul. Spółdzielców 11, 12, 13.

Podmioty współpracujące:

Polski

st. sierż. Piotr Malina (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne wobec grupowania się osób które spożywają alkohol w miejscach zabronionych oraz zaśmiecają miejsca publiczne w rejonie bloku nr. 7 na osiedlu Kombatantów w Krakowie.

Podmioty współpracujące:

Polski

asp. Piotr Baster (KP II)

Komisariat Policji II w Krakowie ul. Lubicz 21

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zjawiska żebractwa, łamania przepisów porządkowych oraz przestępstw w rejonie pawlilonu handlowego przy al. Pokoju 14 w Krakowie.

Podmioty współpracujące:

Polski

sierż. sztab. Emil Klag (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne polegające na ograniczeniu zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsc publicznych, zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego oraz zaczepiania mieszkańców w rejonie os. Dywizjonu 303 14b.

Podmioty współpracujące:

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Kraków