Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji)


UWAGA!  Decyzją Komendanta Głównego Policji modyfikacji uległy terminy i limity przyjęć do służby w Policji na rok 2017:
- 28 grudnia  - 165 osób.

WIĘCEJ INFORMACJI -> kliknij w link


UWAGA! Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dniem 1 grudnia 2014 r. dokumenty kandydatów do słuyżby w Policji, będą przyjmowane wyłącznie osobiście w poniedziałki i czwartki od 9 do 14.30.


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

-         skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Sekcji ds. Doboru

 lub

-         nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.