Unikaj zagrożeń

 

Spotkanie z uczniami liceum poświęcone problematyce „HANDLU LUDŹMI”

W związku z XI Europejskim Dniem przeciwko Handlowi Ludźmi, w dniu 18 października b.r. w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie odbyło się spotkanie policjantów Wydziału Prewencji KMP w Krakowie z uczniami klas drugich. Celem spotkania było zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń wynikających z wykorzystywania osób do handlu ludźmi. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia czyhające na osoby wyjeżdżające za granicę zarówno w celach turystycznych jak i zarobkowych. 

 

Spotkanie policjantów z pracownikami zagranicznej korporacji

 

W dniu 2 października 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Krakowie na zaproszenie HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o. spotkali się z obcokrajowcami zatrudnionymi w tej firmie. Celem spotkania było przekazanie zagranicznym pracownikom podstawowych informacji na temat obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, w tym dotyczących ruchu drogowego. Policjanci poruszyli również najistotniejsze z punktu widzenia obcokrajowca kwestie dotyczące zadań i uprawnień polskiej Policji. Przestrzegli uczestników spotkania przed najczęściej występującymi zagrożeniami oraz  podzielili się z nimi konkretnymi wskazówkami, w jaki sposób poprzez właściwe zachowanie w określonych sytuacjach unikać tych zagrożeń. Spotkanie zakończyło się swobodną dyskusją, podczas której policjanci starali się odpowiedzieć na pytania i pomóc w rozwiązaniu wyzwań, z jakimi obcokrajowcy mogą spotykać się na co dzień, mieszkając w Krakowie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników spotkania, wśród których większość stanowiły osoby nie posługujące się językiem polskim, policjanci przygotowali specjalną prezentację multimedialną i przedstawili ją  w języku angielskim. Pracownicy HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o., w sumie 90 osób, mieli okazję uczestniczyć w dwóch spotkaniach z przedstawicielami krakowskiej Policji. Powyższa inicjatywa to przykład zaangażowania policjantów w szerzenie wiedzy wśród mieszkańców Krakowa, w tym obcokrajowców, a jednocześnie wyraz dbałości pracodawcy o jak najlepsze przygotowanie pracowników do intergacji z lokalną społecznością.

 

„FESTYN PRZEDSZKOLAKA”

W sobotę 7 października br. na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 98 w Krakowie policjantki VII Komisariatu Policji oraz Wydziału Prewencji KMP w Krakowie uczestniczyły w „Festynie przedszkolaka”. Celem imprezy była nie tylko promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci, ale również promowanie zasad bezpieczeństwa oraz nauka prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach przygotowanego stanowiska profilaktycznego policjantki przygotowały ciekawe atrakcje, m.in. kolorowanki, zagadki, krzyżówki, które promowane były drobnymi upominkami; można było również przymierzyć umundurowanie zakładane przez funkcjonariuszy w pododdziałach zwartych oraz wykonać odcisk swoich linii papilarnych.  

 

Dzisiaj tj. 2 października obchodzimy „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy”

Promując akcję MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” w obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy włączyli się funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Krakowie.  W  dniu 28 września 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 68 przy ul. Porzeczkowej w Krakowie dla uczniów klas piątych przeprowadzono warsztaty związane  z zagadnieniem cyberprzemocy w ramach realizowanego projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”.

W związku z tym z dziećmi przeprowadzono warsztaty na temat bullyingu, cyberbullyingu,  przemocy rówieśniczej mającej obecnie miejsce najczęściej w Internecie. Wykorzystano film „3,2,1 ..Internet”  materiał dydaktyczny udostępniony na płycie „Szkoła Bezpieczna w sieci”. Spotkanie było nagrywane przez Telewizję  Małopolska.

http://telewizja.malopolska.pl/?videos=dzieciaki-malopolski-ucza-sie-swiadomie-korzystac-internetu

„Rodzinne pożegnanie lata” z krakowską Policją

W dniu 10 września 2017 r. policjanci Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego i Sztabu  KMP w Krakowie, uczestniczyli w festynie pn.: „Rodzinne pożegnanie lata”, zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód. Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez gospodarzy, dużym zainteresowaniem cieszyły się „policyjne” atrakcje m.in. psy służbowe, możliwość przymierzenia umundurowania policjanta pododdziałów zwartych Policji, specjalny tor przeszkód z wykorzystaniem „alkogogli” i „narkogogli”. Wszyscy chętni mogli również usiąść za kierownicą radiowozu i motocykla policyjnego. Dla najmłodszych przygotowano tematyczne kolorowanki oraz specjalne karty Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, na których wykonano odciski linii papilarnych.

 

Spotkanie policjantow z uczestnikami półkolonii Szkółki Windsurfingu „SKIMKA”

W dniu wczorajszym, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, odwiedzili uczestników półkolonii zorganizowanej przez Szkółkę Windsurfingu „SKIMKA” przy ul. Koziej 22 w Krakowie. W trakcie spotkania rozmawiano z kolonistami na temat właściwego zachowania się na akwenach wodnych, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych. Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom rozdano tematyczne książeczki oraz poinformowano o trwającym konkursie filmowymnaprzygotowanie spotu promującego bezpieczne przebywanie nad wodą, pn.: „Filmowy przeWODNIK”, którego patronem honorowym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

                                         

 

Strony