Unikaj zagrożeń

Akcja „BEZPIECZNIE NAD WODĄ” –

spotkanie z dziećmi z półkolonii Delfin Team przy Zalewie Bagry.

W dniu 13 sierpnia 2015 roku policjanci Wydziału Prewencji KMP w Krakowie przeprowadzili działania profilaktyczne na terenie kąpieliska Bagry w Krakowie skierowane do uczestników półkolonii Delfin Team Profesjonalna Nauka Pływania przy Zalewie Bagry.

Policjanci przeprowadzili pogadankę z dziećmi na temat unikania zagrożeń związanych z wypoczynkiem w czasie wakacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uświadomienie niebezpieczeństw związanych z wypoczynkiem nad wodą oraz zminimalizowania ewentualności stania się ofiarą przestępstwa.

Poinformowano również o ważnych numerach telefonów alarmowych. Najmłodsi mogli wykonać odcisk linii papilarnych.

Przy pomocy urządzenia ALCOBLOW sprawdzono również stan trzeźwości opiekunów grup.

Na zakończenie spotkania kolonistom zostały przekazane książeczki dydaktyczne „Bezpiecznie nad wodą” oraz gry edukacyjne.

 

Akcja profilaktyczna „BEZPIECZNY PODRÓŻNY”

W związku ze wzmożonym ruchem turystycznym, a zwłaszcza ze względu na zorganizowane wyjazdy kolonijne na terenie Dworca Głównego PKP w Krakowie, Dworca Autobusowego  oraz Dworca PKP Kraków –Płaszów policjanci Wydziału Prewencji KMP w Krakowie wraz z policjantami Ogniwa  Nieletnich Komisariatu Policji II przeprowadzili  w dniu 10 lipca 2015 roku działania profilaktyczne o charakterze informacyjnym, zmierzające do uświadomienia podróżnym niebezpieczeństw czyhających na nich podczas podróży.

Policjanci rozdawali ulotki informacyjne dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas podróży ostrzegające przed rozbojami i kradzieżami kieszonkowymi, sprawdzali przy pomocy urządzenia ALCOBLOW stan trzeźwości opiekunów grup oraz maszynistów oraz służyli poradami dot. unikania zagrożeń podczas wakacji.

CZYSTY KRAKÓW-STOP BAZGROŁOM

W sobotę 20 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 113 przy ul. Stachiewicza 33 odbył się kolejny piknik rodzinny - akcja  „Pogromców Bazgrołów” związana z przeciwdziałaniem pseudo graffiti czyli malowaniem uszkodzonych budynków . Elewacja budynku szkoły została odnowiona dzięki wspólnemu  wysiłkowi uczestników pikniku.

Kilka warstw farby zakryło wulgarne i pseudokibicowskie bohomazy. W trakcie akcji usuwania bazgrołów, Policja i Straż Miejska prowadziła akcję  edukacyjną  wśród mieszkańców – rozdając ulotki oraz wyjaśniając  kiedy zniszczenie elewacji jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem,  czy w jaki sposób i do kogo zgłaszać ewentualne szkody.  

             

PREWENCYJNA  AKCJA  „WAGARY 2015”

W dniu 11 czerwca br. policjanci Ogniw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KP oraz KMP na terenie Miasta Krakowa przeprowadzili akcję „Wagary 2015” której celem była  minimalizacja potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem prostytucji nieletnich. Doświadczenia lat ubiegłych pozwalają sądzić, iż miesiąc czerwiec to czas wzmożonego wagarowania co sprzyja zdarzeniom losowym jak i przestępczym. Podczas wagarów, dzieci i młodzież są zagrożone czynnikami patologicznymi i demoralizacją, niejednokrotnie same stając się sprawcami czynów karalnych.

Policjanci w trakcie akcji prowadzili rutynowe czynności prewencyjne takie jak legitymowanie i kontrola osób nieletnich przebywających w wytypowanych miejscach wagarowania dzieci i młodzieży, prowadzili obserwacje tych miejsc pod kątem prostytucji nieletnich,  reagowali na wszelkiego typu naruszenia porządku publicznego. Zaplanowano również przeprowadzenie podobnych  akcji w jesieni 2015 roku, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

 

KRAKOWSKIE SZKOŁY W AKCJI „CZYSTY KRAKÓW- STOP BAZGROŁOM”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie walki z nielegalnym graffiti w dniu 5 marca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania pod nazwą „CZYSTY KRAKÓW- STOP BAZGROŁOM” pomiędzy  Waldemarem Domańskim oraz Anną Dunajską stojącymi na czele grupy społecznej „Pogromcy  Bazgrołów” , Komendą Miejską Policji w Krakowie reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Płatka oraz Gminą  Miejską Kraków reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Adama Młota Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie nielegalnemu rasistowskiemu, antysemickiemu, obraźliwemu, pseudo graffiti na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uwrażliwienie młodych ludzi, oraz ich rodziców na wszystkie przypadki wandalizmu i chuligaństwa, uświadomienie czym jest pseudo graffiti oraz konsekwencji odpowiedzialności prawnej za tego rodzaju  wandalizm .

Do udziału w projekcie zostały zaproszone Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjalne z terenu Miasta Krakowa. W  siedmiu krakowskich szkołach odbyły się spotkania profilaktyczne z udziałem policjanta, strażnika miejskiego oraz reprezentanta „Pogromców Bazgrołów”. Tematem spotkań była odpowiedzialność karna nieletnich sprawców graffiti, rozmiarów szkód spowodowanych graffiti, oraz zachęcenie do uczestnictwa w „piknikach sąsiedzkich” – akcjach  zamalowywania nielegalnego graffiti, orgaznizowanych przez „Pogromców Bazgrołów” w celu integracji społeczności miasta oraz  propagowaniu idei kształtowania współodpowiedzialności za  wizerunek czystego, estetycznego Miasta.

Poniżej fotorelacja ze spotkań w krakowskich szkołach.

Gimnazjum Nr 77

Gimnazjum Nr 36

Gimnazjum Nr  24

Gimnazjum Nr 44

Gimnazjum Nr 83

SP Nr 109

SP Nr 80

 

Strony