Unikaj zagrożeń

 

Dzień Seniora w MPK S.A.

 

15 października 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji KMP w Krakowie uczestniczyli w festynie z okazji ,,Dnia Seniora’’ zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, przy zajezdni tramwajowej na ul. Brożka. Stanowisko profilaktyczne przygotowane specjalnie na tą okazje cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę uczestnikom imprezy na kwestie dotyczące ich bezpieczeństwa.  Omówione zostały różne metody działania oszustów, podszywających się pod wnuczków, policjantów, czy pracowników pomocy społecznej, celem było zminimalizowanie liczby tych przestępstw, których ofiarami padają głównie osoby starsze. W związku z powyższym przekazywano ulotki informacyjne. W trosce o bezpieczeństwo seniorów na drodze rozdawane były elementy odblaskowe. Dużą popularnością cieszyły się również narkogogle i alkogogle, dzięki którym uczestnicy festynu mogli doświadczyć sposobu działania narkotyków i alkoholu na zdolność postrzegana rzeczywistości podczas kierowania pojazdem. Starsi i młodsi uczestnicy festynu mogli wykonać odciski linii papilarnych na specjalnie przygotowanych kartach z ważnymi numerami alarmowymi.

 

Bezpieczny Senior


Od dłuższego czasu Policja Krakowska obserwuje okresowy wzrost liczby przestępstw takich jak oszustwa, kradzieże, wymuszenia metodami na tzw. „ wnuczka, pracownika administracji, inkasenta”, których ofiarami padają ludzie starsi i samotnie zamieszkujący. Pozbawieni skrupułów przestępcy wykorzystują ich dobre serce i chęć niesienia pomocy nie zważają na status materialny swoich ofiar.    W związku z powyższym przekazujemy Państwu kilka cennych wskazówek, jak należy postępować, aby do minimum ograniczyć możliwość stania się pokrzywdzonym przestępstwem:

  1.  Nie wpuszczajmy do mieszkania osób nieznajomych
  2.  Zamykajmy zawsze drzwi na zamek
  3.  Nie wierzmy w życiowe okazje
  4.  Upewnijmy się kogo wpuszczamy do domu, poprośmy o legitymację, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość
  5.  Jeżeli już kogoś wpuścimy do lokalu nie możemy, ani na chwilę zostawić go bez nadzoru
  6.  Nie przekazujmy żadnych informacji przez telefon osobie podającej się za członka rodziny
  7.  Pieniądze trzymane w domu schowajmy w kilku bezpiecznych miejscach
  8.  Nie dawajmy żadnych pieniędzy inkasentom i nie podpisuj żadnych umów
  9.  Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem nie wahajmy się zadzwonić po Policję

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Komenda Miejska Policji w Krakowie prowadzi również dla Wszystkich zainteresowanych warsztaty ukierunkowane na podniesienie świadomości oraz przybliżenie podstawowych zasad unikania zagrożeń. Uczestnictwo w spotkaniach „Klubów seniorów” i dotarcie do szerokiego grona osób starszych i samotnych pozwala na ograniczenie niebezpieczeństwa stania się ofiarą przestępstwa.

 W ramach warsztatów polegających na uświadamianiu seniorom zagrożeń związanych z działalnością przestępców wykorzystujących ludzką ufność, otwartość i szczere intencje przedstawiają podstawowe mechanizmy działania sprawców przestępstw oraz metody umożliwiające na zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom bądź ograniczenia skali ich negatywnych skutków.

 Zorganizowane grupy, kluby seniorów zainteresowane uczestnictwem w warsztatach mogą uzyskać pełne informacje w tym temacie w : Wydziale Prewencji KMP w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24 tel. (12) 61-52-478.

 

„Dni otwartych Komendy Wojewódzkiej Policji”

7 maja 2014 roku, w ramach „Dni otwartych Komendy Wojewódzkiej Policji” gościliśmy w naszej jednostce studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.


                       


Dla seniorów przygotowano wiele atrakcji, m. in. pokaz sprzętu Policjantów z jednostki antyterrorystycznej, pokaz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji, a także zapoznali się z pracą funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę z psami – uczestnicząc w zorganizowanym dla nich pokazie.

Nasi goście zostali zapoznani także z współpracą policyjną państw z obszaru Schengen. Wizyta w naszej jednostce została przez nich uznana za bardzo ciekawą, pouczającą i przybliżającą pracę Policji.W dniu 21.01.2014 roku ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

Inicjatywa ta została zorganizowana wspólnie z Galerią Bronowice. Spotkanie z seniorami odbyło się w godzinach popołudniowych na terenie ww. Galerii. Funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa.Można było dowiedzieć się o tym jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu, jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka.W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podczas roku akademickiego prowadzą cykliczne seminaria szkoleniowe z grupami studentów UTW. Tematyka seminarium obejmuje obszary tj.:

- zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej, jak również sieci komputerowej,

- przestępstwa z nienawiści,

- społeczności romskie,

- jak nie stać się ofiarą przestępstw: metody działania sprawców przestępstw,

- działania profilaktyczne małopolskiej Policji,

- zadania, uprawnienia funkcjonariuszy Policji.26 września 2013 roku odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Miechowie. Tematem wiodącym było bezpieczeństwo osób starszych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy miechowskich dzielnicowych.

Na spotkanie odbywające się w UGiM w Miechowie licznie przybyli okoliczni mieszkańcy, którym w pierwszej kolejności przedstawieni zostali dzielnicowi pracujący na terenie gminy Miechów. Prezentacja uzupełniona została ulotką przedstawiająca dzielnicowych i rejon ich działania a także zawierającą wszystkie informacje ułatwiające kontakt z tymi policjantami. Każdy zainteresowany dostał taką ulotkę. Następnie uczestnicy debaty dowiedzieli się jak działają oszuści i które z tych metod zostały wykorzystane do oszukania mieszkańców naszego powiatu. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy przedstawili  seniorom jakie błędy popełniane w dniu codziennym narażają ich na stanie się ofiarą oszustw lub innych przestępstw. Seniorzy dowiedzieli się również  jak unikać zagrożeń. Na koniec spotkania mieszkańcy wyrażali swoje opinie a także mówili o sprawach w rozwiązaniu, których potrzebują pomocy policji.

Zgłoszone podczas debaty problemy stanowią bardzo ważną informację. Na ich podstawie policja będzie mogła modyfikować kierunki swojego działania, tak aby wyjść naprzecie oczekiwaniom mieszkańców Miechowa.W dniu 26 kwietnia 2013 roku na terenie Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa osób starszych. Została ona zorganizowana przez CPiP PK oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W debacie udział wzięło kilkudziesięciu seniorów, którzy w trakcie spotkania zwrócili uwagę na kilka ważnych dla nich aspektów związanych z bezpieczeństwem, tj.:
· bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w miejscach ich zamieszkania oraz usprawnienie kontaktu z funkcjonariuszami Policji
· bezpieczeństwo w turystyce – zagrożenia dot. turystów związane np. z użytkownikami quadów, motocykli terenowych
· zakłócanie ciszy nocnej
· niewystarczająca liczba widocznych patroli policyjnych
· brak czytelnej informacji dotyczącej kompetencji innych służb mundurowych
· brawurowi kierowcy poruszający się po naszych drogach.

Na zakończenie debaty uczestnicy wypełnili krótką ankietę dotyczącą bezpieczeństwa seniorów. Ze wstępnej analizy zebranego materiału wynika, że 56 % badanych czuje się bezpiecznie, 27 % ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat, zaś 17 % nie czuje się bezpiecznie.

Debatę poprowadzili Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendant Komisariatu II Policji w Krakowie oraz policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

Strony