Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Policjanci z zagranicy wspierają polskich funkcjonariuszy podczas Światowych Dni Młodzieży

Podczas Światowych Dni Młodzieży odbywających się w tych dniach w Polsce gościmy bardzo wielu pielgrzymów z różnych państw.

Szczególnie liczne grupy przybyły z Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch, a także z Rumunii i Węgier.

Policje tych państw skierowały do współpracy z nami dwuosobowe zespoły.

Polski

Papież Franciszek na polskiej ziemi

W dniu wczorajszym tj. 27 lipca około godz. 16 Ojciec Święty przyleciał do Krakowa. Na lotnisku międzynarodowym im. św. Jana Pawła II Kraków - Balice powitał go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką oraz najwyższe władze państwowe. Już na kilka godzin przed przylotem samolotu z Jego Świątobliwością na lotnisku gromadziły się tłumy wiernych, które z radością i śpiewem powitały Ojca Świętego.

Polski

Minister Mariusz Błaszczak: Światowe Dni Młodzieży przebiegają bezpiecznie

- Służby są przygotowane i mają doświadczenie w zabezpieczaniu tego typu wydarzeń. To nie pierwsza uroczystość, którą organizujemy w Polsce. Służby mundurowe podległe MSWiA są profesjonalne, podejmują szybkie i adekwatne działania – podkreślił Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Polski

Koordynacja i nadzór nad działaniami służb podczas Światowych Dni Młodzieży

Rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży a wraz z nimi ruszyły zaplanowane na ten czas działania wielu służb. Już od 19 lipca br. na terenie KWP w Krakowie rozpoczął pracę Sztab Dowódcy Podoperacji skupiający przedstawicieli wielu instytucji. Do pracy w Sztabie zaproszono przedstawicieli min. Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei, Sztabu Wojskowego, Pogotowia Ratunkowego, Wojewody Małopolskiego.

Polski

Policyjne służby prasowe w czasie Światowych Dni Młodzieży

Rozpoczynające się Światowe Dni Młodzieży to nie tylko wyzwanie dla policyjnych służb prewencyjnych, kryminalnych i logistycznych, ale także służb prasowo- informacyjnych.

Ranga wydarzenia oraz duże zainteresowanie przedstawicieli środków masowego przekazu – spowoduje, że na teren Małopolski przybędzie nawet kilka tysięcy akredytowanych dziennikarzy.

Polski

Życzenia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z okazji Święta Policji

Komendant Wojewódzki Policji inspektor dr Tomasz Miłkowski składa życzenia wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji

Serdecznie dziękuję Wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji za pełną zaangażowania i poświęcenia służbę, za dobrze wypełniany obowiązek wobec Ojczyzny.

Niech rocznica powstania Policji będzie także okazją do przekazania podziękowań dla Waszych najbliższych, za ich wyrozumiałość i cierpliwość.

Polski

Zakaz noszenia, przemieszczania i używania materiałów pirotechnicznych podczas ŚDM

W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wydał czasowy zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego.
Zakaz będzie obowiązywał w dniach od 25 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. na terenie miasta Krakowa i gminy Wieliczka. Zakaz nie dotyczy: 1) używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu,

Polski

Otwarty konkurs tematyczny „MŁODZIEŻ i POLICJA” w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie organizuje otwarty konkurs tematyczny pn. „MŁODZIEŻ i POLICJA", którego przedmiotem będą fotografie, dokumentujące przebieg wydarzenia w kontekście pracy Policji.

Po wyłonieniu zwycięskich i wyróżnionych prac, zostaną one opublikowane w kalendarzu małopolskiej Policji na rok 2017.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej