Komunikaty

Kraków, 45-letni Tomasz Bażela poszukiwany listami gończymi

Data publikacji 11.06.2024

Tomasz Bażela poszukiwany jest na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie do odbycia 54 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (art. 160 § 2 kodeksu karnego) oraz 5 dni zastępczej kary aresztu za szalbierstwo (art. 121 § 1 kodeksu wykroczeń).

45-latek ostatni raz zamieszkiwał przy ul. Młyńskiej 7 w Krakowie.
Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-912 lub pod numer alarmowy 112.
Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.

Powrót na górę strony