Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Kierownictwo - KMP w Krakowie

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

młodszy inspektor Zbigniew Nowak

Komendant Miejski Policji w Krakowie

Absolwent politologii na Akademii Świętkorzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1994 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji Kraków Wschód. Od maja 1995 roku w pionie kryminalnym krakowskiej policji. W latach 2007 - 2011 Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od czerwca 2011 roku komendant tego komisariatu. W latach 2014 - 2016 kierował krakowskim Komisariatem Policji VII. W lipcu 2016 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzieniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 9 lutego 2017 roku był zastępcą komendanta krakowskiej policji. Z dniem 7 czerwca 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał mł. insp. Zbigniewa Nowaka na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

Żonaty, troje dzieci.


 

młodszy inspektor Jacek Cholewa 

I Zastępca Komendanta MIejskiego Policji w Krakowie

Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 2000 roku w Komisariacie Policji VIII w Krakowie. Od 2005 roku pełnił służbę w pionie kryminalnym Komisariatu Policji II, gdzie rok później objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo – Śledczej. W latach 2008 – 2011 był Naczelnikiem Sekcji i Wydziału Dochodzeniowo -  Śledczego Komisariatu Policji I w Krakowie, a następnie Zastępcą Komendanta tego Komisariatu. Od 2016 do 2017 roku był Komendantem Komisariatu Policji II w Krakowie, a od 2017 roku Komendantem Komisariatu Policji I. Z dniem 10 czerwca 2019 r. podinsp. Jacek Cholewa objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.


 

młodszy inspektor Jacek Górecki

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Związany od początku służby z krakowską policją. Był m. in. Naczelnikiem Sekcji do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od kwietnia 2017 roku pełnił funkcję Naczelnika Sztabu Policji KWP w Krakowie.

Z dniem 17 września 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powierzył mł. insp. Jackowi Góreckiemu obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

Żonaty, troje dzieci.