Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

inspektor Zbigniew Nowak

inspektor Zbigniew Nowak

Komendant Miejski Policji w Krakowie

Absolwent politologii na Akademii Świętkorzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1994 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji Kraków Wschód. Od maja 1995 roku w pionie kryminalnym krakowskiej policji. W latach 2007 - 2011 Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od czerwca 2011 roku komendant tego komisariatu. W latach 2014 - 2016 kierował krakowskim Komisariatem Policji VII. W lipcu 2016 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzieniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 9 lutego 2017 roku był zastępcą komendanta krakowskiej policji. Z dniem 7 czerwca 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał mł. insp. Zbigniewa Nowaka na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

 


młodszy inspektor Jacek Cholewa

 

młodszy inspektor Jacek Cholewa 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 2000 roku w Komisariacie Policji VIII w Krakowie. Od 2005 roku pełnił służbę w pionie kryminalnym Komisariatu Policji II, gdzie rok później objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo – Śledczej. W latach 2008 – 2011 był Naczelnikiem Sekcji i Wydziału Dochodzeniowo -  Śledczego Komisariatu Policji I w Krakowie, a następnie Zastępcą Komendanta tego Komisariatu. Od 2016 do 2017 roku był Komendantem Komisariatu Policji II w Krakowie, a od 2017 roku Komendantem Komisariatu Policji I. Z dniem 10 czerwca 2019 r. podinsp. Jacek Cholewa objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.


komisarz Łukasz Stankiewicz

komisarz Łukasz Stankiewicz

p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Absolwent Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1999 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Od 2000 roku pełnił służbę w Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Stare Miasto. Od 2004 roku dzielnicowy Komisariatu Policji I w Krakowie, natomiast od 2011 roku Kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz Kierownik Ogniwa do spraw Organizacji Służby Wydziału Prewencji. W latach 2014 do 2015 był Kierownikiem Referatu do spraw Wykroczeń Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Krakowie. W 2015 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Krakowie, natomiast w 2020 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie. Z dniem 14 listopada br. komisarzowi Łukaszowi Stankiewiczowi powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.


 

 


 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony