Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji)

UWAGA!  Komendant Główny Policji wyznaczył dodatkowy terminy przyjęcia do służby w Policji:
- 21 maja  - 20 osób


UWAGA!  Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji limitów przyjęć do służby w Policji na rok 2018:
- 20 marca  - 81 osób,
- 16 kwietnia  - 15 osób,
- 2 lipca  - 50 osób,
- 24 września  - 30 osób,
- 27 grudnia  - 110 osób,

WIĘCEJ INFORMACJI -> kliknij w link


UWAGA! Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dniem 1 grudnia 2014 r. dokumenty kandydatów do słuyżby w Policji, będą przyjmowane wyłącznie osobiście w poniedziałki i czwartki od 9 do 14.30.


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

-         skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Sekcji ds. Doboru

 lub

-         nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.