Unikaj zagrożeń

Uroczyste wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Edycja 2017-2022

25 października 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie przez  Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Rafała Leśniaka Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Podczas wręczania obecni byli zarówno przedstawiciele wyróżnionych placówek oświatowych jak i koordynatorzy z ramienia Policji.

Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest dokumentem sygnowanym przez Policję, a jednym z najważniejszych kryteriów jego otrzymania przez szkołę są działania przyczyniające się do poprawy ogólnie pojętego bezpieczeństwa na rzecz uczniów. Pan Komendant podczas wręczania wielokrotnie podkreślał, że takie działania
są i będą priorytetem podczas dalszej współpracy.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie,ul. Hieronima Wietora 7, 31-067 Kraków                                 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie,  ul. Kaczorówka 4, 31-264 Kraków

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie,  ul. Jerzego Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Radiowozem w Przedszkolu nr 34 Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

W dniu 19 października 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji KMP w Krakowie odwiedzili Przedszkole nr 34 Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu przy ul. Nazaretańskiej 1w Krakowie. Spotkanie dotyczyło promocji bezpieczeństwa i właściwych zachowań wśród dzieci. Podczas wizyty dzieci dowiedziały się na czym polega praca w Policji, a także mogły zobaczyć wyposażenie specjalne policjanta biorącego udział w zabezpieczeniach. Uczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno na drodze jak i podczas zabawy w domu, czy na placach zabaw. Poznały także zasady właściwego zachowania się w sytuacji kontaktu z osobą obcą. Wszyscy wspólnie uczyli się ważnych numerów alarmowych, a na pamiątkę każde dziecko otrzymało własny odcisk linii papilarnych na specjalnie przygotowanej pamiątkowej karcie. Na koniec spotkania zaprezentowano przedszkolakom radiowóz, w którym każdy mógł chociaż przez chwilę poczuć się jak policjant.

Debata Społeczna  Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

W dniu 20 października 2017 r. w siedzibie Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” Centrum Integracji Społecznej przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie. Jej odbiorcami było około 70 osób (uczestnicy programu  realizowanego przez CIS, pracownicy oraz mieszkańcy).

Podczas debaty poruszono zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania  narzędzia informatycznego w postaci „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” opracowanego
z inicjatywy MSWiA, celem umożliwienia społeczeństwu lepszej komunikacji z Policją. Omówiono również zasady obsługi i działania aplikacji mobilnej „Moja Komenda”
oraz  programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Ważnym aspektem spotkania było omówienie sposobów działania oszustów na tzw. „legendę” podających się głównie za policjantów CBŚP, a także problemy nurtujące mieszkańców z zakresu zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz niewłaściwego parkowania.

Z  uwagi na duże zainteresowanie planowana jest kontynuacja spotkań z uczestnikami Galicyjskiej Fundacji z wykorzystaniem różnorodnych form przekazu.

 

Spotkanie z uczniami liceum poświęcone problematyce „HANDLU LUDŹMI”

W związku z XI Europejskim Dniem przeciwko Handlowi Ludźmi, w dniu 18 października b.r. w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie odbyło się spotkanie policjantów Wydziału Prewencji KMP w Krakowie z uczniami klas drugich. Celem spotkania było zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń wynikających z wykorzystywania osób do handlu ludźmi. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia czyhające na osoby wyjeżdżające za granicę zarówno w celach turystycznych jak i zarobkowych. 

 

Spotkanie policjantów z pracownikami zagranicznej korporacji

 

W dniu 2 października 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Krakowie na zaproszenie HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o. spotkali się z obcokrajowcami zatrudnionymi w tej firmie. Celem spotkania było przekazanie zagranicznym pracownikom podstawowych informacji na temat obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, w tym dotyczących ruchu drogowego. Policjanci poruszyli również najistotniejsze z punktu widzenia obcokrajowca kwestie dotyczące zadań i uprawnień polskiej Policji. Przestrzegli uczestników spotkania przed najczęściej występującymi zagrożeniami oraz  podzielili się z nimi konkretnymi wskazówkami, w jaki sposób poprzez właściwe zachowanie w określonych sytuacjach unikać tych zagrożeń. Spotkanie zakończyło się swobodną dyskusją, podczas której policjanci starali się odpowiedzieć na pytania i pomóc w rozwiązaniu wyzwań, z jakimi obcokrajowcy mogą spotykać się na co dzień, mieszkając w Krakowie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników spotkania, wśród których większość stanowiły osoby nie posługujące się językiem polskim, policjanci przygotowali specjalną prezentację multimedialną i przedstawili ją  w języku angielskim. Pracownicy HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o., w sumie 90 osób, mieli okazję uczestniczyć w dwóch spotkaniach z przedstawicielami krakowskiej Policji. Powyższa inicjatywa to przykład zaangażowania policjantów w szerzenie wiedzy wśród mieszkańców Krakowa, w tym obcokrajowców, a jednocześnie wyraz dbałości pracodawcy o jak najlepsze przygotowanie pracowników do intergacji z lokalną społecznością.

 

„FESTYN PRZEDSZKOLAKA”

W sobotę 7 października br. na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 98 w Krakowie policjantki VII Komisariatu Policji oraz Wydziału Prewencji KMP w Krakowie uczestniczyły w „Festynie przedszkolaka”. Celem imprezy była nie tylko promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci, ale również promowanie zasad bezpieczeństwa oraz nauka prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach przygotowanego stanowiska profilaktycznego policjantki przygotowały ciekawe atrakcje, m.in. kolorowanki, zagadki, krzyżówki, które promowane były drobnymi upominkami; można było również przymierzyć umundurowanie zakładane przez funkcjonariuszy w pododdziałach zwartych oraz wykonać odcisk swoich linii papilarnych.  

 

Strony