Podsumowanie działań „Kaskadowy pomiar prędkości” na drogach miasta Krakowa

Podsumowanie działań „Kaskadowy pomiar prędkości” na drogach miasta Krakowa

W dniu 9 lipca  br. od wczesnych godzin rannych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie brali udział w działaniach prowadzonych przez Komendę Główną Policji pod kryptonimem „Kaskadowy pomiar prędkości”

Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym a w szczególności wyegzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących limitów dozwolonych prędkości oraz eliminowanie zachowań mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trakcie działań policyjnych skontrolowali 683 pojazdy. Ujawniono 477 wykroczeń - przekroczenie dozwolonej prędkości.

Działania te prowadzone są także po to, aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych. Jak wynika ze statystyk, nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drodze.