Aktualności

Komunikaty

Z życia garnizonu

  • XXX lat w mundurze
    Nadinsp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji wraz ze swoimi trzema zastępcami: insp. Markiem Woźniczką, insp.
    więcej
  • "Kombinat Kultury" -Święto NCK
    W dniach 13 i 14 września 2014 roku Nowohuckie Centrum Kultury obchodziło dwudniowe Święto pod nazwą „Kombinat Kultury”.
    więcej