Policjanci z całego kraju dbają również w Krakowie o bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas COP24

Policjanci z całego kraju dbają również w Krakowie o bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas COP24

W czasie trwania szczytu klimatycznego w stolicy Małopolski gościmy delegacje z poszczególnych państw biorących udział w naradach. Kraków mający rozbudowane zaplecze hotelowe stał się m.in. bazą noclegową dla uczestników tej konferencji ONZ.

Policjanci całą dobę dbają o bezpieczeństwo zarówno goszczących u nas uczestników konferencji, mieszkańców jak i  licznie przybywających do nas o tej porze roku turystów. To nie tylko policjanci ruchu drogowego, którzy  udrożniają ruch na ciągach komunikacyjnych w związku z przejazdami kolumn. To policjanci prewencji cały czas patrolujący ulice naszego miasta pod kątem wszelkich naruszeń ładu  i porządku publicznego,  to także funkcjonariusze kryminalni  i policyjni antyterroryści. Do działań tych zaangażowani są nie tylko funkcjonariusze z Małopolski ale również z Białegostoku, Bydgoszczy,  Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Legnicy, Lublina, Gdańska, Olsztyna, Poznania,  Rzeszowa Szczecina. Warszawy oraz  Wrocławia.