Sztab dowódcy podoperacji policyjnej na terenie Małopolski czuwa nad zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP24

Sztab dowódcy podoperacji policyjnej na terenie Małopolski czuwa nad zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP24

W związku z organizacją szczytu klimatycznego COP24 został utworzony  sztab dowódcy  małopolskiej części tej rozległej operacji policyjnej.  Szczyt odbywa się w Katowicach, ale znaczna część delegacji jest zakwaterowana w Krakowie i okolicach. Stąd konieczność zapewnienia uczestnikom konferencji  bezpieczeństwa podczas pobytu i na trasach przejazdu w Małopolsce.

Sztab usytuowany jest w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Stanowisko działa całodobowo od 30 listopada br.  Miejsce to zostało utworzone w celu koordynacji  działań służb zabezpieczających szczyt klimatyczny, zapewniając szybki i sprawny przepływ informacji pomiędzy nimi.  Oprócz policjantów pełnią tutaj służbę przedstawiciele wybranych instytucji odpowiadających za zabezpieczenie COP24 na terenie Małopolski.

Sztab  wyposażony jest w kilkanaście stanowisk  przeznaczonych dla przedstawicieli m.in.: Policji, SOP-u oraz ABW.   Stanowiska są wyposażone w komputery z dostępem do różnych baz danych i systemów, łączność radiową i telefoniczną oraz mapy Krakowa i Małopolski. Na wielkoformatowych ekranach monitoringu miejskiego  równocześnie można uzyskać ogląd kilkudziesięciu miejsc w samym Krakowie jak i drogach dojazdowych w stronę Katowic.  W sztabie całodobową służbę pełni policjantów. Są to funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Wśród nich są policjanci odpowiedzialni za ruch drogowy, działania sztabowe oraz prewencyjne a także służbę kryminalną i działania antyterrorystyczne.