asp. sztab. Stanisław Rąb (KP VI) Zastępstwo czasowo pełni st. sierż. Szymon Domoń

asp. sztab.
Stanisław
Rąb (KP VI) Zastępstwo czasowo pełni st. sierż. Szymon Domoń
Powiat: 

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz dewastacji mienia w rejonie ul. Witosa 19A.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XI, Spółdzielnia mieszkaniowa Kurdwanów Nowy, Zarządca Placówek Handlowych

Okres realizacji: 01.08.2020r. - 31.01.2021r.

Rejon działania: 
Kordiana, Łużycka 40 - 44, Marii I Bolesława Wysłouchów 43 - 55, Por. Halszki 1 - 15, Tuchowska 1 - 21 i 2 - 34, Turniejowa 59 - 73F (bez nr 60), Wincentego Witosa 7 - 45
Telefon stacjonarny: 
47 835 27 72
Telefon komórkowy: 
602 632 231