Obchody Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie

Obchody Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie

8 sierpnia, w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyła się uroczystość Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.  Przybyło na nią wielu znakomitych gości m. in. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. dr Tomasz Miłkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bogdan Klimek, Przewodnicząca Komisji Praworządności Agata Tatara i duszpasterz małopolskiej policji ks. kanonik Krzysztof Bogdał. Wśród zgromadzonych nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych i instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Miejską Policji w Krakowie, a także byłych Komendantów Miejskich Policji w Krakowie- Andrzeja Czopa, Andrzeja Skowrońskiego, Wadima Dyby i Andrzeja Płatka.

Podczas uroczystości wręczono medale i odznaki resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji odznaczono Przewodniczącą Komisji Praworządności Agatę Tatarę.

Komendant Miejski Policji w Krakowie wręczył wyróżniającym się pracownikom pamiątkowe statuetki. Insp. Janusz Barcik szczególne podziękowania przekazał instytucjom współpracującym z Komendą Miejską Policji w Krakowie, okolicznościowe upominki otrzymali przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 

Korzystając z okazji Komendant Miejski Policji wyróżnił także dowódców odcinków i pododcinków biorących udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

Adres okolicznościowy w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odczytał Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Bogdan Klimek, życzenia i podziękowania ze strony rady miasta i krakowian złożył wiceprzewodniczący Sławomir Pietrzyk.

Na koniec głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. dr Tomasz Miłkowski. Złożył gratulacje awansowanym policjantkom i policjantom, dziękując za profesjonalną służbę. Zwrócił uwagę również na wsparcie pracowników policji, których w formacji pracuje ponad 20 tysięcy.