Podziękowania dla funkcjonariuszy WRD

Podziękowania dla funkcjonariuszy WRD

Dzisiaj tj. 21 listopada br., szef Krakowskiej Policji insp. Rafał Leśniak złożył na ręce funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie, listy z podziękowaniem od Ambasady Stanów Zjednoczonych, za pomoc i wsparcie Policji oraz wzorową postawę i zaangażowanie funkcjonariuszy podczas wizyty pani Ambasador J.E. Georgette Mosbacher w naszym mieście.

W dniach 17-18 października pani Ambasador brała udział w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Sekcję Kulturalną Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, związaną z poznaniem Krakowa.