Posterunek Policji w Kamienicy

Posterunek Policji w Kamienicy
Posterunek Policji w Kamienicy
ul.Kamienica42034-608 Kamienica
Telefon: 
47 83 45 710

Kierownik asp. sztab. Mariusz Czachurski

Kierownik Posterunku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo.

Całodobowo funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, ul. Żwirki i Wigury 7.

Telefon Oficer Dyżurny: 47 83 45 401

Kolejność: 
0