Szkolenie z ceremoniału

Szkolenie z ceremoniału

W dniach 9 i 16 marca 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu ceremoniału policyjnego, dla kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Prelegentami podczas szkolenia byli: ml. insp. Magdalena Balawajder –  Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie, kom. Krzysztof Dulewicz – Dowódca Kompanii Prewencji I Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz podkom. Franciszek Gawlik – Ekspert Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie.

W trakcie szkolenia zostały omówione kwestie dot. uroczystości o charakterze ceremonialnym, ze szczególnym uwzględnieniem udziału i zachowania się policjantów w tego typu uroczystościach.

W szkoleniu łącznie w dwóch dniach wzięły udział 84 osoby.