TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie organizuje eliminacje do XXXX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Konkurs  ten przeprowadzany jest  wśród uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych. Uczestnikami konkurencji mogą być uczniowie szkół z terenu miasta Krakowa, posiadający kartę rowerową.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

W ramach  przeprowadzanego Turnieju  uczestnicy poszczególnych eliminacji:

 

 1. 1.                  Rozwiązują test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego
 2. 2.                  Wykonują zadanie praktyczne:
 • jazda rowerem po miasteczku ruchu rowerowego,  wyposażonego w znaki pionowe i poziome oraz sygnalizację świetlną,  zgodnie z zasadami ruchu drogowego,
 • jazda rowerem po torze sprawnościowym, która pozwala ocenić umiejętności jazdy na rowerze zawodnika  w trudnych warunkach,
 • zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 •  

Regulamin Turnieju:

www.pzm.pl

Informacji dotyczących Turnieju BRD udzielają: asp.szt. Ewa Klementowska,
mł. asp. Mariusz Wilczek tel: 12- 61-54-113