Unikaj zagrożeń

PREWENCYJNA  AKCJA  „WAGARY 2015”

W dniu 11 czerwca br. policjanci Ogniw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KP oraz KMP na terenie Miasta Krakowa przeprowadzili akcję „Wagary 2015” której celem była  minimalizacja potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem prostytucji nieletnich. Doświadczenia lat ubiegłych pozwalają sądzić, iż miesiąc czerwiec to czas wzmożonego wagarowania co sprzyja zdarzeniom losowym jak i przestępczym. Podczas wagarów, dzieci i młodzież są zagrożone czynnikami patologicznymi i demoralizacją, niejednokrotnie same stając się sprawcami czynów karalnych.

Policjanci w trakcie akcji prowadzili rutynowe czynności prewencyjne takie jak legitymowanie i kontrola osób nieletnich przebywających w wytypowanych miejscach wagarowania dzieci i młodzieży, prowadzili obserwacje tych miejsc pod kątem prostytucji nieletnich,  reagowali na wszelkiego typu naruszenia porządku publicznego. Zaplanowano również przeprowadzenie podobnych  akcji w jesieni 2015 roku, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

 

KRAKOWSKIE SZKOŁY W AKCJI „CZYSTY KRAKÓW- STOP BAZGROŁOM”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie walki z nielegalnym graffiti w dniu 5 marca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania pod nazwą „CZYSTY KRAKÓW- STOP BAZGROŁOM” pomiędzy  Waldemarem Domańskim oraz Anną Dunajską stojącymi na czele grupy społecznej „Pogromcy  Bazgrołów” , Komendą Miejską Policji w Krakowie reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Płatka oraz Gminą  Miejską Kraków reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Adama Młota Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie nielegalnemu rasistowskiemu, antysemickiemu, obraźliwemu, pseudo graffiti na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uwrażliwienie młodych ludzi, oraz ich rodziców na wszystkie przypadki wandalizmu i chuligaństwa, uświadomienie czym jest pseudo graffiti oraz konsekwencji odpowiedzialności prawnej za tego rodzaju  wandalizm .

Do udziału w projekcie zostały zaproszone Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjalne z terenu Miasta Krakowa. W  siedmiu krakowskich szkołach odbyły się spotkania profilaktyczne z udziałem policjanta, strażnika miejskiego oraz reprezentanta „Pogromców Bazgrołów”. Tematem spotkań była odpowiedzialność karna nieletnich sprawców graffiti, rozmiarów szkód spowodowanych graffiti, oraz zachęcenie do uczestnictwa w „piknikach sąsiedzkich” – akcjach  zamalowywania nielegalnego graffiti, orgaznizowanych przez „Pogromców Bazgrołów” w celu integracji społeczności miasta oraz  propagowaniu idei kształtowania współodpowiedzialności za  wizerunek czystego, estetycznego Miasta.

Poniżej fotorelacja ze spotkań w krakowskich szkołach.

Gimnazjum Nr 77

Gimnazjum Nr 36

Gimnazjum Nr  24

Gimnazjum Nr 44

Gimnazjum Nr 83

SP Nr 109

SP Nr 80

 

Obchody Święta Miasta Krakowa

Trwają obchody Święta Miasta Krakowa. Z tej okazji w niedzielę tj. 7 czerwca krakowianie i turyści mogli zwiedzić Pałac Wielkopolskich, w którym znajduje się Urząd Miasta Krakowa. W czasie trwania Dnia Otwartego można było zasiąść w fotelu należącym do słynnego byłego prezydenta Krakowa – Józefa Dietla. Należy wspomnieć, że fotel liczy sobie 148 lat i nadal jest w doskonałym stanie. Jest jednym z najstarszych mebli znajdujących się w Urzędzie Miasta przy Placu Wszystkich Świętych.

Tegoroczny Dzień Otwarty Magistratu poświęcony był dwóm doniosłym wydarzeniom – 25-leciu odrodzenia samorządu terytorialnego oraz 100-leciu połączenia Podgórza z Krakowem.

Dodatkową atrakcją Dni Otwartych krakowskiego Magistratu było  stanowisko Pogromców Bazgrołów,  którzy odpowiadali  na pytania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego 2014/2015. Nie zabrakło również Policji i Straży Miejskiej Miasta Krakowa którzy wspólnie z Pogromcami bazgrołów realizują w 2015 roku projekt przeciwdziałania  nielegalnemu graffiti na terenie Miasta.

 

 

OGÓLNOPOLSKI GŁOS PORFILAKTYKI -  ZRYW WOLNYCH SERC 1.06.2015

W poniedziałek 1 czerwca 2015 roku punktualnie o godz. 14.00 w ramach Dni Jordanowskich organizowanych przez Fundację Aktywne Dzieciaki na terenie Parku im. dr. H. Jordana w Krakowie, policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, przeprowadzili  akcję „Zryw wolnych serc” w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki.

            Impreza miała charakter plenerowy ukierunkowany głównie na zapewnienie atrakcji najmłodszym z okazji Dnia Dziecka. Organizator przewidział na terenie parku między innymi gry i zabawy sportowe oraz konkursy dla dzieci.

            W części oficjalnej o godz. 13.00 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem założyciela i patrona parku dr Henryka Jordana.

Punktualnie o godz. 14.00 policjanci przeprowadzili akcję pn. "Zryw Wolnych Serc", podczas której przez jedną minutę symbolicznie wystukiwano rytm serca. W akcji szacunkowo uczestniczyło około 60 osób Uczestnikom wręczono naklejki „ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”- moda na życie wolne od uzależnień

Akcja ta miała na celu uświadomienie jak ważna jest  jedność w myśleniu i działaniu  na rzecz dzieci i młodzieży, na rzecz propagowania mody na życie wolne od narkotyków, alkoholu oraz przemocy.

Policjanci prowadzili pogadanki - zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi - na temat organizowanej akcji oraz promowali modę na „życie wolne od uzależnień”. Przekazywano materiały profilaktyczne i ulotki dotyczące uzależnień. Najmłodszym rozdawano elementy odblaskowe, rowerowe oraz zawieszki na plecaki szklone. Ponadto każdy mógł wykonać „odcisk linii papilarnych” oraz przymierzyć czapki policyjne, kamizelki odblaskowe czy też wsiąść do radiowozu. Również dorośli mogli zmierzyć się z torem przeszkód w narko i alko goglach. Ponadto dużą popularnością cieszył się policyjny motocykl na którym chętnie pozowano do pamiątkowych zdjęć.

 

„KOCHAM KRAKÓW Z WZAJMENOŚCIĄ” –  OBCHODY TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH W KRAKOWIE

Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym, organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy organizacji pozarządowych.

 W ciągu tych dni osoby niepełnosprawne prezentują swoje talenty artystyczne, spełniają marzenia, których sami nie byliby w stanie zrealizować. Wydarzenie rokrocznie przyciąga tysiące widzów.

W tym roku XVI Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych" odbywa  się w dniach od  29  maja do 5 czerwca.

Inauguracja odbyła się  w dniu 29.05 na Rynku Głównym w Krakowie .Na płycie Rynku w namiotach odbył się   kiermasz prac artystycznych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z całej Małopolski, plener malarski „Pod niebem Krakowa”  a na scenie pod Ratuszem występy osób niepełnosprawnych. W inauguracji nie zabrakło również policjantów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału ruchu Drogowego czynnie włączyli się w inaugurację obchodów, oferując możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego stanowiska profilaktycznego. Oprócz książeczek, ulotek i różnego rodzaju gadżetów dotyczących unikania zagrożeń przygotowanych dla dzieci i dorosłych, zainteresowaniem cieszyły się konkursy – pytania o wiedzę z zakresu ruchu drogowego, uczestnicy nagradzani byli specjalnymi nagrodami takimi jak elementy odblaskowe, kamizelki oraz  koszulki.

Wielu uczestników korzystało z możliwości obejrzenia z bliska policyjnego motocykla a najmłodsi uczestnicy obchodów  na motorze pozowali do pamiątkowej fotografii.

Strony