AKTUALNOŚCI

Zmiany w kierownictwie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

W Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie nastąpiły zmiany na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego. Dotychczasowego zastępcę mł. insp. Jacka Cholewę zastąpił podinsp. Tomasz Bojanowski, który do tej pory był Komendantem Komisariatu Policji I w Krakowie.

6 lutego br. w sali konferencyjnej krakowskiej komendy odbyła się uroczystość pożegnania I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie mł. insp. Jacka Cholewy, któremu powierzone zostały obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.
W uroczystości wzięło udział kierownictwo krakowskich komisariatów oraz wydziałów i zespołów komendy miejskiej. Komendant Miejski Policji w Krakowie - insp. Zbigniew Nowak podziękował odchodzącemu za dobrą, wieloletnią współpracę, życząc jednocześnie sukcesów na kolejnych szczeblach kariery zawodowej.
Następnie głos zabrał mł. insp. Jacek Cholewa, który we wzruszających słowach podziękował kierownictwu komendy, krakowskich komisariatów oraz wydziałów i zespołów podkreślając, jak ważne jest podejmowanie kolejnych wyzwań.
Mł. insp. Jacek Cholewa z formacją związany jest od 2000 roku, natomiast funkcję I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji pełnił od czerwca 2019 roku.
7 lutego br. w siedzibie komendy przy ul. Siemiradzkiego odbyła się uroczystość, podczas której obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie zostały powierzone podinsp. Tomaszowi Bojanowskiemu, do tej pory pełniącemu funkcję Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie.
Podinsp. Tomasza Bojanowskiego, w obecności kadry kierowniczej komendy miejskiej oraz podległych jednostek, przywitał Komendant Miejski Policji w Krakowie – insp. Zbigniew Nowak.
Szef krakowskich policjantów wręczył rozkaz i pogratulował nowemu zastępcy awansu, życząc powodzenia oraz dalszych sukcesów zawodowych.
Podinsp. Tomasz Bojanowski służbę rozpoczął w 2000 roku i od początku związany był z pionem kryminalnym. W 2015 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komisariacie Policji VII w Krakowie. W latach 2016-2019 pełnił funkcję Zastępcy Komendanta, najpierw w Komisariacie VII a następnie w Komisariacie V. W 2019 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie.
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, podinsp. Tomasz Bojanowski będzie nadzorował pion kryminalny.

 

 

 • Komendant Miejski Policji w Krakowie przemawia podczas pożegnania swojego zastępcy
 • Komendant Miejski Policji w Krakowie dziękuje swojemu dotychczasowemu zastępcy
 • Komendant Miejski wręcza swojemu zastępcy upominek z okazji pożegnania
 • Zastępca Komendanta Miejskiego wręcza odchodzącemu pierwszemu zastępcy okolicznościowy grawer
 • zwalniający stanowisko pierwszy Zastępca Komendanta wygłasza przemówienie
 • pamiątkowe zdjęcie kierownictwa komendy, komisariatów, wydziałów i Zespołów z młodszym inspektorem Jackiem Cholewą
 • Komendant Miejski Policji w Krakowie wita swojego nowego zastępcę
 • Naczelnik Wydziału Kadr odczytuje rozkaz personalny powierzenia obowiązków nowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego
 • Komendant Miejski wręcza rozkaz swojemu nowemu zastępcy
 • Obejmujący stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego wygłasza przemówienie
 • pamiątkowe wspólne zdjęcie kadry kierowniczej Komendy Miejskiej i komisariatów z nowym zastępcą
Powrót na górę strony