AKTUALNOŚCI

Uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę trzynastu funkcjonariuszy krakowskiej Policji

17 maja br. odbyło się uroczyste pożegnanie trzynastu funkcjonariuszy, którzy po wieloletniej służbie odeszli na zasłużoną emeryturę. Odchodzących na emeryturę pożegnał Komendant Miejski Policji w Krakowie wraz ze swoimi zastępcami, kadra kierownicza krakowskich komisariatów oraz wydziałów i zespołów Komendy Miejskiej, a także przedstawiciel związków zawodowych.

Spotkanie rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, po której głos zabrał Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak. Na początku w  imieniu swoim i swoich zastępców, podziękował opuszczającym szeregi Policji za pełną poświęceń i zaangażowania wieloletnią służbę. Podkreślił jednocześnie, że służba policjantów jest wymagająca, często też związana z nieoczekiwanymi i niebezpiecznymi sytuacjami. Na koniec szef krakowskich policjantów, życzył odchodzącym na emeryturę zasłużonego wypoczynku i realizacji planów osobistych.
Po przemówieniu Komendant Miejski wręczył policyjnym emerytom adresy okolicznościowe i drobne upominki, natomiast oficerom pamiątkowe szable oficerskie.
Szeregi policji opuścili:
    1. Podinsp. Tomasz Dubis – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VIII w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 27 latach służby w Policji. W 2017 roku odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

    1. Podinsp. Jerzy Hodurek – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 24 latach służby w Policji. W 2013 roku odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

    1. Podinsp. Mariusza Bałdyga – Naczelnik Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 26 latach służby w Policji. W 2012 roku odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2014 roku odznaczony Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

    1. Podinsp. Zbigniew Legutko – ekspert Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 30 latach służby w Policji. W 2011 roku odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2020 roku odznaczony Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

    1. Podinsp. Robert Gawęda – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 31 latach służby w Policji. W 2013 roku odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2016 roku odznaczony Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

    1. Podinsp. Jacek Cader – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 26 latach służby w Policji. W 2015 roku odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2013 roku odznaczony Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

    1. Asp. szt. Krzysztof Krawczuk – starszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych II Komisariatu Policji I w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 26 latach służby w Policji.

    1. Asp. szt. Wojciech Padło - dyżurny Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji I w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 26 latach służby w Policji.

    1. Asp. szt. Sebastian Wieloch -  dyżurny Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji I w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 26 latach służby w Policji.

    1. Asp. szt. Andrzej Lasota - Kierownik Referatu Interwencyjnego III Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 31 latach służby w Policji. W 2013 roku odznaczony Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

    1. Asp. szt. Andrzej Suchanek - Kierownik Referatu Interwencyjnego II Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 26 latach służby w Policji. W 1999 roku odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność.

    1. Asp. szt. Rafał Szkliniarz – dyżurny Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.  Na emeryturę odszedł po 31 latach służby w Policji. W 2022 roku odznaczony Złotym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

    1. Asp. szt. Włodzimierz Piwowarczyk - zastępca dyżurnego Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na emeryturę odszedł po 28 latach służby w Policji.

 

  • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Miejskiemu Policji
  • kadra kierownicza krakowskich komisariatów i wydziałów komendy miejskiej podczas uroczystości
  • komendant miejski w trakcie przemówienia na uroczystości pożegnania policjantów odchodzących na emeryturę
  • Komendant Miejski wręcza szablę oficerską jednemu z policjantów odchodzcych na emeryturę
  • Zastępca Komendanta Miejskiego podaję rękę jednemu z odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy
  • Jeden z policjantów odchodzących na emeryturę przyjmuje szablę oficerską od Komendanta Miejskiego Policji
  • grupowe zdjęcie odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy z Kadrą kierowniczą komendy miejskie, kadrą kierowniczą komsariatów i wydziałów Komendy Miejskiej
Powrót na górę strony