AKTUALNOŚCI

Krakowskie obchody Święta Policji

Data publikacji 26.07.2023

Dzisiaj o godzinie 11.00 na Małym Rynku w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. W uroczystości wzięli udział: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Sekretarz Miasta Krakowa Antonii Fryczek, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, zaproszeni goście i funkcjonariusze odznaczeni oraz mianowani na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego i flagowego, oraz złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości i podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Następnie Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak powitał gości i wszystkich uczestników uroczystości oraz wygłosił krótkie wystąpienie, w którym na wstępie podziękował tym, którzy wspierają działania Policji: Tutaj, na Małym Rynku, chcemy wręczyć awanse na wyższe stopnie służbowe, podziękować policjantkom, policjantom i pracownikom Policji za codzienną, pełną trudu służbę oraz pokłonić się wszystkim tym, którzy nasze codzienne służbowe obowiązki wspierają.

Jednocześnie szef krakowskich policjantów podkreślił, że nadrzędnym celem tej formacji jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom: Polska policja, zmieniając po drodze nazwy i realizowane zadania, była świadkiem zmian politycznych i gospodarczych, lecz jej głównym celem zawsze było zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Rzeczypospolitej.

Na koniec przemówienia Komendant Miejski pogratulował otrzymującym awanse oraz podziękował policjantkom, policjantom i  pracownikom Policji, życząc jednocześnie satysfakcji z wykonywanej pracy: Na koniec zwrócę się do koleżanek i kolegów w mundurach. Obecnym tutaj komendantom i zastępcom komendantów komisariatów policji, naczelnikom i zastępcom naczelników wydziałów dziękuję za kolejny rok dobrej współpracy. Mogłem na Was zawsze liczyć! (…) Wszystkim Wam, niezależnie od wieku, stażu służby i rodzaju wykonywanych na co dzień służbowych zadań, życzę przede wszystkim satysfakcji i dumy z bycia funkcjonariuszem krakowskiej Policji. To, co nas zawsze powinno łączyć, to mundur i poczucie służby na rzecz drugiego człowieka. Mam świadomość, że często nie jest łatwo. Jeśli jednak na końcu tego trudu pojawia się satysfakcja, to jestem przekonany, że jest też poczucie, że było warto.

Dziękuję każdej policjantce, każdemu policjantowi i pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Za wasz profesjonalizm, zaangażowanie i codzienną służbę na rzecz obywateli. Przekażcie proszę moje słowo „dziękuję” wraz z serdecznymi pozdrowieniami waszym najbliższym. To także święto waszych rodziców, mężów i żon, partnerów i partnerek oraz waszych dzieci. Bez ich wsparcia nie byłoby dobrze funkcjonującej policji krakowskiej, a także waszych awansów, będących odzwierciedleniem dobrzej pełnionej służby.

Po przywitaniu zgromadzonych i wystąpieniu, odczytano akty mianowania na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerów starszych, oficerów młodszych, aspirantów, podoficerów i szeregowych. Akty mianowania, wręczył funkcjonariuszom Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie i Wojewody Małopolskiego. Następnie przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, wręczyli wybranym funkcjonariuszom odznaczenia.

Kolejnym elementem uroczystości było przemówienie Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, który podkreślał, że: Dzięki służbie Policjantów na polskiej granicy, jako Polacy możemy czuć się bezpiecznie. Ale także mamy tego świadomość, że dobrze i sprawnie funkcjonująca Komenda Miejska Policji w Krakowie zapewnia troskę i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Zapewnia to, że mieszkańcy Krakowa i tak licznie przybywający turyści mogą w naszym królewskim, stołecznym mieście czuć się bezpiecznie.

Wojewoda podziękował też kierownictwu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, za profesjonalne kierowanie jednostką, która ma przed sobą wiele wyzwań.

Następnie zwrócił się do funkcjonariuszy zapewniając, że wspiera ich służbę i nie godzi się na ataki skierowane w stronę Policji, ponieważ funkcjonariusze dobrze i z poświęceniem wykonują swoje obowiązki. Dziękując policjantom powiedział: „Jako przedstawiciel rządowej administracji w Małopolsce, jestem zobowiązany do tego, żeby powiedzieć wam dziękuję, drodzy policjanci za waszą służbę za to, że Małopolska jest bezpieczna, a słowa „pomagamy i chronimy” nie są pustym symbolem, ale rzeczywistością. Wszystkiego dobrego, spokojnej służby. Życzę, abyście każdego dnia czuli wsparcie mieszkańców, czuli wsparcie Małopolan i świadomości tego, że dobrze wykonujecie swoje obowiązki.

Głos zabrał również Sekretarz Miasta Antonii Fryczek, który w imieniu prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i władz miasta zwrócił się do przedstawicieli krakowskiej Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji: „Chciałbym złożyć panu komendantowi oraz wszystkim państwu najserdeczniejsze życzenia, by ta niewątpliwie trudna i czasem niewdzięczna służba była dla państwa źródłem dumy, zadowolenia i satysfakcji. Życzę wam wielu sukcesów na drodze zawodowej i prywatnej, życzę by wszystkie niebezpieczeństwa jakie czyhają na policjantów na służbie omijały was szerokim łukiem, Jednocześnie na ręce pana komendanta, składam podziękowania za waszą służbę, której efekty dostrzegamy w bieżącym funkcjonowaniu miasta. Dzięki waszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi ilość przestępstw w Krakowie z roku na rok systematycznie spada.

Sekretarz podkreślił również, że dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa, miasto może się rozwijać zgodnie z przyjętą strategią. Przedstawiciel władz miasta pogratulował funkcjonariuszom awansu, podkreślając, że troska o bezpieczeństwo i porządek jest jedną z najwyższych wartości, jaką można dawać społeczeństwu.

Jako ostatni przemówienie wygłosił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. Zwrócił się do wszystkich obecnych na uroczystości, a w szczególności do funkcjonariuszy i pracowników krakowskiej Policji, którzy otrzymali dziś wile słów podziękowania, mówiąc: To nie są słowa puste, to nie są frazesy, to nie są tylko zdawkowe podziękowania, tylko te podziękowania są wynikiem waszej służby, dobrze pełnionej służby. Podkreślał jednocześnie, że głównym i najważniejszym zadaniem Policji jest zapewnianie bezpieczeństwa, bez którego nie da się normalnie funkcjonować i realizować swoich planów czy żyć. Na koniec swojego wystąpienia Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie powiedział: Życzę wszystkim z okazji tego święta dużo zdrowia, zadowolenia, realizacji swoich planów, zamierzeń i przede wszystkim, tyle samo powrotów, ile wyjść. Następnie insp. Leśniak poprosił policjantów o przekazanie jego podziękowań rodzinom i bliskim, bez wsparcia których funkcjonariusze nie mogliby dobrze realizować swoich zadań.

Uroczystość na Małym Rynku zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  przez dowódcę uroczystości.

zdjęcia: KMP Kraków, UMK

 

pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości na tle budynków

 

 • wprowadzenie pocztu flagowego i pocztu sztandarowego na miejsce uroczystego apelu na Małym Rynku
 • wprowadzenie pocztu flagowego i pocztu sztandarowego na miejsce uroczystego apelu na Małym Rynku
 • Podniesienie flagi państwowej na maszt
 • Komendant Miejski Policji w Krakowie inspektor Zbigniew Nowak przemawia witając gości
 • wręczenie aktów mianowania przez inspektora Rafała Leśniaka w towarzystwie isnpektora Zbigniewa Nowaka obok Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita w tle budynki
 • Inspektor Zbigniew Nowak gratuluje Policjantowi mianowanemu na wyższy stopień służbowy
 • grupa policjantów mianowanych na wyższe stopnie służbowe z aktami mianowania w rękach w tle budynek
 • Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przypina odznaczenie Komendantowi Miejskiemu inspektorowi Zbigniewowi Nowakowi
 • przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przypina odznaczenie zastępcy Komendanta Miejskiego komisarzowi Łukaszowi Stankieiczowi
 • Wystąpienie Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity w tle goście uroczystości
 • Wystąpienie Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity w tle goście uroczystości
 • Wystąpienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Rafała Leśniaka
 • Wystąpienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Rafała Leśniaka
 • Wystąpienie przedstawiciela Prezydenta Miasta Krakowa
 • odprowadzenie sztandaru
Powrót na górę strony