AKTUALNOŚCI

Nadkomisarz Paweł Jastrząb objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Data publikacji 05.04.2024

Pełniący dotąd obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie nadkom. Paweł Jastrząb decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, objął stanowisko szefa krakowskich Policjantów. Rozkaz został odczytany podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w siedzibie krakowskiej Komendy Miejskiej przy ul. Siemiradzkiego.

5 kwietnia br. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka podczas której odczytany został rozkaz o mianowaniu nadkom. Pawła Jastrzębia na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od połowy lutego br., nadkom. Paweł Jastrząb miał powierzone obowiązki na tym stanowisku. 
W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, a także Komendanci krakowskich komisariatów, naczelnicy wydziałów, przedstawiciele zespołów Komendy Miejskiej oraz zaproszeni goście. 
Zaproszonych gości oraz kadrę kierowniczą krakowskich komisariatów i komórek Komendy Miejskiej, przywitał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie nadkom. Łukasz Stankiewicz.
Kolejno głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a następnie Prezydent Krakowa, którzy gratulowali nadkom. Pawłowi Jastrzębiowi objęcia stanowiska. Obaj podkreślali, jak ważna i odpowiedzialna jest funkcja szefa krakowskich policjantów w tak dużym mieście, które niesie ze sobą wiele wyzwań szczególnie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. 
Na zakończenie swoje przemówienie wygłosił nowo powołany Komendant Miejski Policji w Krakowie, który przywitał wszystkich gości przybyłych na uroczystość. W dalszych słowach nadkom. Paweł Jastrząb podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie tak odpowiedzialnego stanowiska. Ze swojej strony zapewnił, że zrobi wszystko, aby Kraków był miastem bezpiecznym zarówno dla mieszkańców, jak i tych, którzy to miasto odwiedzają. 

Powrót na górę strony