AKTUALNOŚCI

Policyjne szkolenie dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej

Data publikacji 31.05.2024

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili szkolenie dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z zasad kierowania ruchem drogowym. Zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę strażacy mieli okazję zastosować podczas zajęć praktycznych.

28 maja br. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili szkolenie, dotyczące kierowania ruchem drogowym. Strażacy zostali zapoznani z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Prowadzone przez mundurowych zajęcia były podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Częścią teoretyczną, był wykład na temat zasad i przepisów dotyczących znaków i sygnałów drogowych wydawanych przez osoby do tego uprawnione. Część praktyczna miała na celu zapoznanie z gestami i pozycjami, jakie należy przyjąć, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Najważniejszym elementem szkolenia było wykorzystanie wcześniej poznanych zasad w praktyce.

Na skrzyżowaniu ulic Ludźmierskiej z ulicą Rydza Śmigłego, strażacy pod nadzorem policjantów uczyli się kierowania ruchem drogowym. Taka wiedza i umiejętności są niezbędne przy działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach na miejscu zdarzeń drogowych itp.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie straż pożarna może podejmować takie działania podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób.

Powrót na górę strony