Komunikaty

Informacja dla emerytów i rencistów – byłych pracowników KMP w Krakowie.

Data publikacji 24.11.2022

Z dniem 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie zaktualizowany Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w KMP w Krakowie. Z tekstem w/w dokumentu można zapoznać się w Wydziale Wspomagającym KMP w Krakowie.

Powrót na górę strony