Dzielnicowi

Komisariat Policji VII w Krakowie

Dzielnicowy: mł. asp. Dawid Dzień

Telefon komórkowy: 604 204 078
Telefon stacjonarny: 47 83-53-627
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni1@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 1 obejmuje ul: Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 37-43, Dobrego Pasterza 124-128, os. Oświecenia 1-31, Estakada Stefana Jurczaka cała.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób, które zakłócają porządek publiczny poprzez używanie słów wulgarnych oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.os. Oświecenia -plac zabaw przy nr 30 i 31.

Dzielnicowy: mł. asp. Tomasz Małecki

Telefon komórkowy: 604 210 452
Telefon stacjonarny: 47 83-53-627
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni2@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 2 obejmuje ul: Andrzeja i Józefa Załuskich, Bohdana Arcta, Franciszka Bohomolca 1-7 i 11, Franciszka Kniaźnina, Franciszka Zabłockiego, os. Oświecenia 33-58

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób, które zakłócają porządek publiczny poprzez używanie słów wulgarnych oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.os. Oświecenia -33,35,45.

Dzielnicowy: asp. Dominik Wójcik

Telefon komórkowy: 604 210 074
Telefon stacjonarny: 47 83-53-632
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni3@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 3 obejmuje ul: Baziaka, Budziszyńska, Dziekanowicka, Jana Mosdorfa, Jancarza, Korony Polskiej, Księdza Mikołaja Kuczkowskiego, Kurzei , Na Zboczu, Orła Białego, os. Złotego Wieku 50-94, Powstańców 54 - 62C parzyste, 117 - 129 nieparzyste , Reduta 24-48, Teodora Parnickiego, Wawelska, Zawieyskiego, Zjazdu Gnieźnieńskiego

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób, które głośno i wulgarnie się zachowują, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie miejsca publicznego .os. Złotego Wieku 96.

Dzielnicowy: sierż. szt. Krystian Kuliński

Telefon komórkowy: 602 843 309
Telefon stacjonarny: 47 83-53-632
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni4@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 4 obejmuje ul: Czarnoleska, Dantyszka, Nagłowicka, os. Złotego Wieku 1-49 i Plac Targowy, Pińczowska

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób które głosno i wulgarnie się zachowuja, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie  w miejscu publicznym os. Złotego Wieku 22 C.

Dzielnicowy: asp. Łukasz Kaczmarczyk

Telefon komórkowy: 602 855 076
Telefon stacjonarny: 47 83-53-659
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni5@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 5 obejmuje ul: Cedyńska, Dobrego Pasterza od ul. Bora Komorowskiego do garaży przy os.Oświecenia, Łęczycka, Miśnieńska, Nieszawska, os. Tysiąclecia 1-85, Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób które głosno i wulgarnie się zachowuja, spożywanie alkoholu  w miejscu publicznym os. Tysiaclecia 72.

Dzielnicowy: sierż. Kamila Bara

Telefon komórkowy: 602 719 167
Telefon stacjonarny: 47 83-53-660
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni6@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 6 obejmuje ul: os. Kombatantów, os. Tysiąclecia 15-27, Rondo Piastowskie od strony os. Kombatantów do torów tramwajowych przy ul. Mikołajczyka , Srebrnych Orłów, Świdnicka, Wiślicka, Władysława Czaplickiego

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób wulgarnie się zachowujących oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.os. Kombatantów 7.

Dzielnicowy: st. sierż. Małgorzata Skrabalak

Telefon komórkowy: 602 690 346
Telefon stacjonarny: 47 83-53-683
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni7@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 7 obejmuje ul: Bitwy Nad Bzurą, Generała Bernarda Monda, Generała Franciszka Kleeberga, Obrońców Warszawy, os. Bohaterów Września 1-25, Rondo Piastowskie od strony os. Bohaterów Września do torów tramwajowych przy ul. Mikołajczyka

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób zachowujących się głosno i wulgarnie  oraz spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu w miejscu publicznym os. Bohaterów Września 26,26a.

Dzielnicowy: mł. asp. Arkadiusz Panuś

Telefon komórkowy: 602 712 322
Telefon stacjonarny: 47 83-53-683
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni8@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 8 obejmuje ul: Adama Próchnika, Generała Kazimierza Sosnkowskiego, Hołdu Pruskiego, os. Bohaterów Września 26-88, Powstańców 64, 64B, 66

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób zakłócajacych porządek publiczny, używajacych słów wulgarnych oraz spożywających alkohol wbrew zakazowi na os. Bohaterów Września rejon bloków 57, 78, 79.

Dzielnicowy: mł. asp. Michał Fortuna

Telefon komórkowy: 604 220 859
Telefon stacjonarny: 47 83-53-602
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni9@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 9 obejmuje ul: os. Kalinowe, Planty Bieńczyckie od wschodniej strony ul. Okulickiego do zachodniej strony ul. Dunikowskiego, Samorządowa, Stanisława Mikołajczyka od wiaduktu nad ul. Okulickiego do ul. Dunikowskiego, Świętej Rodziny, os. Złotej Jesieni 1 (Szpital Żeromskiego), ul Jacka Łopackiego na odcinku od os. Złotej Jesieni 2 do ul. Okulickiego 43)

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Działania profilaktyczne dot. zagrożeń skierowaych wobec osób w podeszłym wieku których celem jest wyłudzenie środków finansowych poprzez podawania się za osoby o dużym autorytecie społecznym tj. Policjant, Pracownik Socjalny, os. Kalinowe.

Dzielnicowy: asp. Grzegorz Szyba

Telefon komórkowy: 602 864 244
Telefon stacjonarny: 47 83-53-615
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni10@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 10 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa od ul. Okulickiego do ul. Dunikowskiego , Józefa Bogusza, Marka Sycha, os. Józefa Strusia, Rozalii Celakówny, Tomasza Janiszewskiego

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Zapobiegania gromadzenia się osób nadużywających alkohol oraz dewastujących wyposażenie placów zabawos. Strusia 7.

Dzielnicowy: sierż. szt. Jan Kania

Telefon komórkowy: 604 219 802
Telefon stacjonarny: 47 83-53-602
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni11@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 11 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa od ul. Dunikowskiego do Ronda Maczka, Generała Witolda Urbanowicza, os. Na Lotnisko, os. Wysokie 1-23, Planty Bieńczyckie od zachodniej strony ul. Dunikowskiego do wschodniej strony ul. Broniewskiego, Rondo Hipokratesa, Stanisława Mikołajczyka od zachodniej strony ul. Dunikowskiego do Ronda Hipokratesa , Urszulki, Wacława Króla, Władysława Broniewskiego, Xawerego Dunikowskiego, Złoczowska

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób spożywajacych alkohol oraz pezeciwdziałanie dewastacji budynków w tym wyposażenia placu zabawos. Na Lotnisku 6.

Dzielnicowy: mł. asp. Jakub Sierant

Telefon komórkowy: 604 207 762
Telefon stacjonarny: 47 83-53-751
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni12@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 12 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa od ul. Szajnowicza do Ronda Kocmyrzowskiego oraz od ul. Schindlerów do Ronda Maczka , Batalionu “Zośka”, Bieńczycka 15A - 15E i 168 - od Ronda Kocmyrzowskiego do skrzyżowania (wjazdu) na wysokości os. Kolorowego, Gustawa Pokrzywki od ul. Marii Dąbrowskiej (Os. Albertyńskie) do al. Andersa, Marii Dąbrowskiej 15,15A-15D,17,17A-17I , os. Kościuszkowskie, os. Niepodległości, Rondo Generała Stanisława Maczka od strony os. Kościuszkowskiego, os. Kazimierzowskiego oraz od ul. Broniewskiego do al. Gen. Andersa, Skwer II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez zamontowanie słupka ( np. słupek elastyczny z elementami odblaskowymi) uniemożliwiającego jazdę wzdłuż po chodniku pojazdem silnikowym oraz ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów na wysokości budynku os. Albertyńskie 15.

Dzielnicowy: mł. asp. Dawid Dąbrowski

Telefon komórkowy: 604 202 237
Telefon stacjonarny: 47 83-53-615
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni13@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 13 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa tylko chodnik od strony os. Albertyńskiego, Gustawa Pokrzywki od ul. Dąbrowskiej do os. Albertyńskiego, Lawendowa, Małego Księcia, os. Albertyńskie, Rondo Generała Stanisława Maczka chodniki od strony os. Albertyńskiego

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie przestepstwom i wykroczeniom pospolitym, w tym kradzieżąPlac Tomex ul. Bieńczycka.

Dzielnicowy: st. asp. Piotr Skowron

Telefon komórkowy: 602 839 637
Telefon stacjonarny: 47 83-53-751
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni14@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 14 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa od Ronda Maczka do ul. Szajnowicza do Ronda Kocmyrzowskiego, Elżbiety Łokietkówny, Spytka z Melsztyna, Andegaweńska.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób zakłócających porządek, publiczny, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie terenu w rejonie placu zabaw i wzdłuż alejek osiedlowych os. Kazimierzowskie 26 oraz 31-33.

Dzielnicowy: sierż. Bartosz Tomczyk

Telefon komórkowy: 604 204 229
Telefon stacjonarny: 47 83-53-714
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni15@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 15 obejmuje ul: Anny Jagiellonki, Barbary Radziwiłłówny, Królowej Bony, os. Jagiellońskie, Planty Bieńczyckie od ul. Broniewskiego do ul. Szajnowicza, ul. Szajnowicza od skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża do przejścia dla pieszych na planty, Generała Leopolda Okulickiego 49,51,51A-D,53,55,57,59,63,69,71, os. Złotej Jesieni 2-3.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje:  Przeciwdziałanie dewastacji mienia poprzez niedopuszczenie do nanoszenia napisów na elewacji budynków a wszczególności o treściach nawołujacych do nienawisci na tle narodowościowymul. Okulickiego 53.

Dzielnicowy: asp.szt. Szymon Wieloch

Telefon komórkowy: 604 220 859
Telefon stacjonarny: 47 83-53-751
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni16@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 16 obejmuje ul: „Batalionu Parasol”, Franciszka Ptaka, os. Przy Arce, Plac Bogdana Włosika, Planty Bieńczyckie od południowej strony ul. Szajnowicza do bloku nr 21 przy os. Przy Arce , Porucznika Szczeklika.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje:  Przeciwdziałanie grupowaniu się młodzieży zagrożonej demoralizacją, dewastacją oraz zaśmiecanie terenu publicznego.os. Przy Arce -bl. 2-5 oraz 20-24.

Dzielnicowy: asp. szt. Piotr Pawelec

Telefon komórkowy: 602 674 918
Telefon stacjonarny: 47 83-53-662
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni17@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 17 obejmuje ul: Ognistych Wici, os. Piastów 3 - 30, 34 (bez 12A-12K) , Perkuna

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie gromadzeniu się osób spożywajacych alkohol, żaśmiecanie terenuul. Kruszwicka 22a a blok 25 przy os. Piastów.

Dzielnicowy: st. sierż. Dariusz Zalewski

Telefon komórkowy: 604 208 384
Telefon stacjonarny: 47 83-53-662
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni18@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 18 obejmuje ul: os. Piastów od nr. 31 do 70 (bez nr 34)

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu spożywaniu alkoholu, zakócanie porzadku publicznego, wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym przez osby przesiadujace na ławkachpark olalający  fort nr 48a przy os. Piastów.

Dzielnicowy: mł. asp. Rafał Bujnowski

Telefon komórkowy: 604 219 350
Telefon stacjonarny: 47 83-53-665
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni19@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 19 obejmuje ul: Do Fortu, Generała Leopolda Okulickiego 44,60,60A,66,68, Gustawa Morcinka 2C od rzeki Dłubnia do wiaduktu na ul.Mistrzejowickiej, Królowej Marysieńki, Księdza Kardynała Adama Stefana Sapiehy, Księdza Stefana Mazanka, Mistrzejowicka, os. Mistrzejowice, Romana Dmowskiego, Szymona Marycjusza, Wojciecha Korfantego, os. Piastów 12A-12K.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób zakłócających porządek publiczny poprzezspożywanie alkoholu, zaśmiecanie terenu os. Piastów 12h.

Dzielnicowy: sierż. Tomasz Krzemień

Telefon komórkowy: 604 219 651
Telefon stacjonarny: 47 83-53-670
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni20@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 20 obejmuje ul: Bieńczycki Plac Targowy, Bogdana Łyszkiewicza, Bulwarowa 1-7A,9-13,15A,17,19,19 A-B, 21,27A,31,31A-B,33A,33,35A-B,35D, 37,39, 43 , Cienista, Fatimska, Hansa Christiana Andersena, Jacka Augustyna Łopackiego (bez odcinka od os. Złotej Jesieni 2 do Okulickiego 43), Kaczeńcowa, Kocmyrzowska 1,2B,7,7A-B,5,3A od ul. Obrońców Krzyża do ul. Makuszyńskiego, Kornela Makuszyńskiego 1-34, Macieja Wielgusa, Nad Dłubnią, Nowolipki, Obrońców Krzyża 1 i 5 , odmogile, os. Złotej Jesieni (bez nr: 1-  Szpitala Żeromskiego, 2-3 ), Podrzecze, Stadionowa, Stanisława Wojciechowskiego od skrzyżowania z ul. Bulwarowa do ul. Młynówka, Szybka

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób, aktom wamdalizmu, zakłocanie spokojuos. Złotej Jesieni 11a.

Dzielnicowy: asp. szt.  Łukasz Kamiński

Telefon komórkowy: 602 892 354
Telefon stacjonarny: 47 83-53-614
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni21@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 21 obejmuje ul: Architektów od Sp nr 129 os. Na Wzgórzach do ul. Petofiego , Bartłomieja Groickiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Wstydliwego, Czerwonego Kapturka, Czesława Janczarskiego, Grażyny Bacewiczówny, Hanny Mortkowicz-Olczakowej, Henryka Brodatego, Jana Kazimierza, Jana Olbrachta, Janiny Porazińskiej, Jasia I Małgosi, Juliana Przybosia, Karola Łowińskiego 2-5 i 18 oraz od ul. Nowolipki do wiadutku przy ul. Kocmyrzowskiej, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Sprawiedliwego, Klemensa Z Ruszczy, Kocmyrzowska 13,13A i 15 - od ul. Wańkowicza/Makuszyńskiego do ul. Poległych W Krzesławicach, Kornela Makuszyńskiego 2-28, Leszka Białego, Leszka Czarnego, Magdaleny Samozwaniec, Marii Kownackiej, Mierniczych, Mikołaja Jaskra, Mikołaja Wierzynka, os. Na Stoku , Płomyczka, Przemysława Ii, Rycerska, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stefana Kisielewskiego, Władysława Iv, Władysława Jagiełły, Zielony Jar

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu wbrew zakazowi w miejscu publicznymos. Na Stoku 1 a 51a.

Dzielnicowy: mł. asp. Łukasz Świątkowski

Telefon komórkowy: 604 201 047
Telefon stacjonarny: 47 83-53-629
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni22@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 22 obejmuje ul: Bożywoja, Cyprysów, Emila Freege'Go, Folwarczna, Franciszka Stefczyka 4, 5, 7, 8, 10, 12, 12A, 13, 13A, 15, 17, 19M, od ul. Studziennej do ul. Sybiraków, Franciszka Twaroga, Geodetów 3,3A-B,4,4A,5,6A-B,8,8A,10, Głębinowa, Grębałowska, Gustawa Morcinka 1-92 od ul. Kocmyrzowskiej do Rzeki Dłubnia, Gustawa Morcinka 1-92 od ul. Kocmyrzowskiej do Rzeki Dłubnia, Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej, Jerzego Korohody, Jeziorany, Jubileuszowa, Kantorowicka, Karola Darwina 1-59, Kocmyrzowska 14,27 A- E,33 ,39 i 43 - od ul. Kantorowickiej do Granic Miasta Krakowa, Księdza Jana Hyca, Księdza Zygmunta Kaczyńskiego, Ku Raciborowicom, Luborzycka, Mateusza Birkuta, Mieczysława Kamberskiego, Mikołaja Gerlaha, Nad Baranówką, Niebyła, Obwodowa, Piotrusia Pana, Płaska, Pomykany, Pruska, Przymiarki, Sandora Petöfiego, Stary Gościniec, Stokowa, Studzienna, Styczna, Walentego Florkowskiego, Wielkie Pola, Wincentego Kirchmajera, Zakładowa, Zakole, Zesławicka

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie oszustwom metodą na tzw. "legendę" w rejonie Zesławice, Kantorowice, Grębałów.

Dzielnicowy: sierż. Kamil Belski

Telefon komórkowy: 604 216 543
Telefon stacjonarny: 47 83-53-629
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni23@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 23 obejmuje ul: Architektów od SP nr 129 do ul. Kocmyrzowskiej, Bukszpanowa, Geodetów 7-11,12,13,14-18,18A-B,19,20,22,22A-D,23,24,24A-D, 25,35,35A, Jarzębiny, Kocmyrzowska od ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Darwina do ul. Kantorowickiej nr 21, 20A, 23, 23A, 25, 25B, , Ludwika Osieckiego, Łącka, Morwowa, os. na Wzgórzach (Krzesławickich), Poległych w Krzesławicach, Urbanistów

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób spożywajacych alkohol, zasmiecanie miejsca publicznego.os. Na Wzgórzach 36.

Dzielnicowy: st. post. Adrian Żuławiński

Telefon komórkowy: 604 219 424
Telefon stacjonarny: 47 83-53-667
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni24@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 24 obejmuje ul: Aleja Solidarności 2, Aleksandra Orłowskiego, Andrzeja Mycielskiego, Barwna cała bez 1, 2A, 3, 6, 8, 12 i 16, Betlejemska, Blokowa, Braci Polskich, Bruśnicka, Burzowa, Cypriana Godebskiego, Edwarda Wittiga, Franciszka Stefczyka 3-7,13,13A,15,17,2-12,12A - od ul. Sybiraków do ul. Łuczanowickiej, Glinik, Grzegorza Z Sanoka, Henryka Rowida, Henryka Uziembły, Jana Stanisława Bystronia, Jasełkowa, Jaskrowa, Józefa Krasnowolskiego, Józefa Pankiewicza, Juliusza Kleinera 1,3 i 5, Kalwińska, Karola Darwina 2-98 i 103, Karola Irzykowskiego, Karola Łowińskiego 5,7,7D-F,9,11,13,15,40,42 i 54, Kolędnicza, Komasy, Kosów, Księdza Kazimierza Figlewicza, Lasowisko, Lubocka, Ludwika Hieronima Morstina, Łazowa, Łuczanowicka, Marglowa, Melchiora Wańkowicza 1,5-13,13A,15,15A,17,23,25,29-33,37,39,43,45,45C,47,49,53,55,61,61B,63-65,77-97,131-137,141,141A,143,143A,145-149,153,157,161,163,163A,165,26,28,32,36,40-46,50-54,54A-B,56A,56C,56G,58,60,62,66-72,76-86,86A,88-104,104A,110-114,118-124,128,130,136-146,152-156,160,162,188-192,196 i 198, Mrozowa 1,3,5,9,20A,20B,29,31 i 31A, Niewielka, Organki, Pasterska, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sajakówka, Soczyny, Spławy , Stanisława Łempickiego, Sulisława, Sybiraków, Tadeusza Lehra-Spławińskiego, Trzech Króli, Ujastek 5A,5B,7,9,11,2 i 12, Wadowska, Wąwozowa, Węgrzynowicka, Wielkich Pieców, Władysława Skoczylasa, Wodocza, Za Ogrodem, Zagościniec, Zawielgusie, Zdzisława Przebindowskiego, Zofii Kulinowskiej, Żonkilowa

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 r obejmuje: Przeciwdziałanie wykroczeniom porządkowym popełnianym w rejonie placówki handlowej Glinik 46.


 


 

Powrót na górę strony