Dzielnicowi

Komisariat Policji VII w Krakowie

Dzielnicowy: mł. asp. Dawid Dzień

Telefon komórkowy: 604 204 078
Telefon stacjonarny: 47 83-53-627
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni1@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 1 obejmuje ul: Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 37-43, Dobrego Pasterza 124-128, os. Oświecenia 1-31, Estakada Stefana Jurczaka cała.

Plan priorytetowy rejonu 1


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Nieprawidłowe parkowanie w rejonie przejścia dla pieszych

Miejsce:
Przejście dla pieszych w rejonie bloków 9 i 10 os. Oświecenia w Krakowie

Zakładany cel:
infrastruktura drogowa

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
WRD KMP K-ów, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XV, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: mł. asp. Tomasz Małecki

Telefon komórkowy: 604 210 452
Telefon stacjonarny: 47 83-53-627
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni2@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 2 obejmuje ul: Andrzeja i Józefa Załuskich, Bohdana Arcta, Franciszka Bohomolca 1-7 i 11, Franciszka Kniaźnina, Franciszka Zabłockiego, os. Oświecenia 33-58

Plan priorytetowy rejonu 2


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Nieprawidłowe parkowanie w rejonie przejścia dla pieszych

Miejsce:
Przejście dla pieszych między blokami 45 a 46 na os. Oświecenia w Krakowie

Zakładany cel:
infrastruktura drogowa

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
WRD KMP K-ów, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XV, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Przemysław Tomasik

Telefon komórkowy: 604 210 074
Telefon stacjonarny: 47 83-53-632
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni3@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 3 obejmuje ul: Baziaka, Budziszyńska, Dziekanowicka, Jana Mosdorfa, Jancarza, Korony Polskiej, Księdza Mikołaja Kuczkowskiego, Kurzei , Na Zboczu, Orła Białego, os. Złotego Wieku 50-94, Powstańców 54 - 62C parzyste, 117 - 129 nieparzyste , Reduta 24-48, Teodora Parnickiego, Wawelska, Zawieyskiego, Zjazdu Gnieźnieńskiego

Plan priorytetowy rejonu 3


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Rewitalizacja przystanku autobusowego wraz z doświetleniem

Miejsce:
Przystanek autobusowy ul. Powstańców 127 w Krakowie

Zakładany cel:
infrastruktura drogowa

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
WRD KMP K-ów, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XV, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Przemysław Tomasik

Telefon komórkowy: 602 843 309
Telefon stacjonarny: 47 83-53-632
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni4@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 4 obejmuje ul: Czarnoleska, Dantyszka, Nagłowicka, os. Złotego Wieku 1-49 i Plac Targowy, Pińczowska

Plan priorytetowy rejonu 4


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Zjawisko grupowania się osób spożywających alkohol, wbrew zakazowi w miejscu publicznym, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie terenu zielonego

Miejsce:
Tereny zielone os. Złotego Wieku 23 w Krakowie

Zakładany cel:
wzrost o 60%

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Spotkania, Działania w ramach Bezpieczna Dzielnica, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XV, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Kamil Belski

Telefon komórkowy: 602 855 076
Telefon stacjonarny: 47 83-53-659
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni5@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 5 obejmuje ul: Cedyńska, Dobrego Pasterza od ul. Bora Komorowskiego do garaży przy os.Oświecenia, Łęczycka, Miśnieńska, Nieszawska, os. Tysiąclecia 1-85, Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Plan priorytetowy rejonu 5


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych w rejonie torowiska

Miejsce:
os. Tysiąclecia 87 a ul. Miśnieńska w Krakowie

Zakładany cel:
infrastruktura drogowa

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
WRD KMP K-ów, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XV, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Kamila Bara (Zastępstwo czasowe pełni: sierż. Kamil Belski)

Telefon komórkowy: 602 719 167
Telefon stacjonarny: 47 83-53-659
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni6@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 6 obejmuje ul: os. Kombatantów, os. Tysiąclecia 15-27, Rondo Piastowskie od strony os. Kombatantów do torów tramwajowych przy ul. Mikołajczyka , Srebrnych Orłów, Świdnicka, Wiślicka, Władysława Czaplickiego

Plan priorytetowy rejonu 6


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych w rejonie torowiska

Miejsce:
os. Kombatantów a Rondo Piastowskie w Krakowie

Zakładany cel:
infrastruktura drogowa

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
WRD KMP K-ów, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XV, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. szt. Małgorzata Skrabalak

Telefon komórkowy: 602 690 346
Telefon stacjonarny: 47 83-53-661
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni7@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 7 obejmuje ul: Bitwy Nad Bzurą, Generała Bernarda Monda, Generała Franciszka Kleeberga, Obrońców Warszawy, os. Bohaterów Września 1-25, Rondo Piastowskie od strony os. Bohaterów Września do torów tramwajowych przy ul. Mikołajczyka

Plan priorytetowy rejonu 7


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych

Miejsce:
os. Bohaterów Września, 26 a ul. Bitwy Nad Bzurą w Krakowie

Zakładany cel:
infrastruktura drogowa

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
WRD KMP K-ów, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XV, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: st. asp. Łukasz Kaczmarczyk (Zastępstwo czasowe pełni: st. sierż. Grzegorz Ptasznik)

Telefon komórkowy: 602 712 322
Telefon stacjonarny: 47 83-53-661
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni8@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 8 obejmuje ul: Adama Próchnika, Generała Kazimierza Sosnkowskiego, Hołdu Pruskiego, os. Bohaterów Września 26-88, Powstańców 64, 64B, 66

Plan priorytetowy rejonu 8


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Nieprawidłowe parkowanie pojazdów przez firmy kurierskie

Miejsce:
os. Bohaterów Września 84C w Krakowie

Zakładany cel:
infrastruktura drogowa

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
WRD KMP K-ów, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XV, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: mł. asp. Michał Fortuna

Telefon komórkowy: 604 220 859
Telefon stacjonarny: 47 83-53-602
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni9@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 9 obejmuje ul: os. Kalinowe, Planty Bieńczyckie od wschodniej strony ul. Okulickiego do zachodniej strony ul. Dunikowskiego, Samorządowa, Stanisława Mikołajczyka od wiaduktu nad ul. Okulickiego do ul. Dunikowskiego, Świętej Rodziny, os. Złotej Jesieni 1 (Szpital Żeromskiego), ul Jacka Łopackiego na odcinku od os. Złotej Jesieni 2 do ul. Okulickiego 43)

Plan priorytetowy rejonu 9


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Poprawa bezpieczeństwa poprzez ograniczenie zjawiska grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym przez osoby zagrożone bezdomnością

Miejsce:
Rejon Placu Handlowyego Kalinex przy os. Kalinowym 24 w Krakowie

Zakładany cel:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:
Kontrole, rozmowy, kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVI, Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieńczyce, MOPS Filia nr 9

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: asp. Grzegorz Szyba

Telefon komórkowy: 602 864 244
Telefon stacjonarny: 47 83-53-615
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni10@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 10 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa od ul. Okulickiego do ul. Dunikowskiego , Józefa Bogusza, Marka Sycha, os. Józefa Strusia, Rozalii Celakówny, Tomasza Janiszewskiego

Plan priorytetowy rejonu 10


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym, zakłócających spokój i porządek publiczny, zaśmiecających oraz dewastujących wyposażenie placu zabaw

Miejsce:
os. Strusia 6 w Krakowie ( teren plant Bieńczyckich w rejonie placu zabaw).

Zakładany cel:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:
Kontrole, rozmowy, kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVI, Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieńczyce

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: asp. Grzegorz Szyba

Telefon komórkowy: 604 219 802
Telefon stacjonarny: 47 83-53-615
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni11@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 11 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa od ul. Dunikowskiego do Ronda Maczka, Generała Witolda Urbanowicza, os. Na Lotnisko, os. Wysokie 1-23, Planty Bieńczyckie od zachodniej strony ul. Dunikowskiego do wschodniej strony ul. Broniewskiego, Rondo Hipokratesa, Stanisława Mikołajczyka od zachodniej strony ul. Dunikowskiego do Ronda Hipokratesa , Urszulki, Wacława Króla, Władysława Broniewskiego, Xawerego Dunikowskiego, Złoczowska

Plan priorytetowy rejonu 11


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów  poprzez zamonotowanie słupków uniemożliwiających parkowanie na chodniku. 

Miejsce:
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 12 w Krakowie - rejon paczkomatu

Zakładany cel:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, montaż infrastruktury drogowej

Działania:
Kontrole, rozmowy, kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVI, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

.

Dzielnicowy: asp. szt. Szymon Wieloch

Telefon komórkowy: 604 207 762
Telefon stacjonarny: 47 83-53-751
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni12@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 12 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa od ul. Szajnowicza do Ronda Kocmyrzowskiego oraz od ul. Schindlerów do Ronda Maczka , Batalionu “Zośka”, Bieńczycka 15A - 15E i 168 - od Ronda Kocmyrzowskiego do skrzyżowania (wjazdu) na wysokości os. Kolorowego, Gustawa Pokrzywki od ul. Marii Dąbrowskiej (Os. Albertyńskie) do al. Andersa, Marii Dąbrowskiej 15,15A-15D,17,17A-17I , os. Kościuszkowskie, os. Niepodległości, Rondo Generała Stanisława Maczka od strony os. Kościuszkowskiego, os. Kazimierzowskiego oraz od ul. Broniewskiego do al. Gen. Andersa, Skwer II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Plan priorytetowy rejonu 12


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę infrastruktury oświetleniowej celem poprawy widoczności w porze wieczorno - nocnej oraz ograniczenie grupowania się osób zakłócających porządek publiczny. 

Miejsce:
Skwer II Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie w Krakowie.

Zakładany cel:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, montaż infrastruktury oświetleniowej

Działania:
Kontrole, rozmowy, kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVI, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Victoria

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Katarzyna Hajda

Telefon komórkowy: 604 202 237
Telefon stacjonarny: 47 83-53-615
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni13@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 13 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa tylko chodnik od strony os. Albertyńskiego, Gustawa Pokrzywki od ul. Dąbrowskiej do os. Albertyńskiego, Lawendowa, Małego Księcia, os. Albertyńskie, Rondo Generała Stanisława Maczka chodniki od strony os. Albertyńskiego

Plan priorytetowy rejonu 13


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez zamontowanie słupków ( np. słupki elastyczne z elementami odblaskowymi)  uniemożliwiających parkowanie na powierzchni wyłączonej przed przejściem dla pieszych.

Miejsce:
Przejscie dla pieszych przy ul. Marii Dąbrowskiej - na wysokości budynku
przy os. Albertyńskiego 28 w Krakowie.

Zakładany cel:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, montaż infrastruktury oświetleniowej

Działania:
Kontrole, rozmowy, kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVI, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa PPU Adrem

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. szt. Jan Kania

Telefon komórkowy: 602 839 637
Telefon stacjonarny: 47 83-53-714
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni14@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 14 obejmuje ul: Aleja Generała Władysława Andersa od Ronda Maczka do ul. Szajnowicza do Ronda Kocmyrzowskiego, Elżbiety Łokietkówny, Spytka z Melsztyna, Andegaweńska.

Plan priorytetowy rejonu 14


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zjawiska grupowanie się osób, które używają słów wulgarnych, spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym, a także swoim zachowaniem zakłócają porządek i spokój publiczny. 

Miejsce:
os. Kazimierzowskie 29 w Krakowie

Zakładany cel:
 Z uwagi na dalsze występowania opisanych zdarzeń plan priorytetowy należy przedłużyć do czasu ograniczenia niepożądanych zachowań co wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:
Kontrole, rozmowy, kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVI, Spółdzielnia Mieszkaniowa PPU Adrem

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Bartosz Tomczyk

Telefon komórkowy: 604 204 229
Telefon stacjonarny: 47 83-53-602
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni15@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 15 obejmuje ul: Anny Jagiellonki, Barbary Radziwiłłówny, Królowej Bony, os. Jagiellońskie, Planty Bieńczyckie od ul. Broniewskiego do ul. Szajnowicza, ul. Szajnowicza od skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża do przejścia dla pieszych na planty, Generała Leopolda Okulickiego 49,51,51A-D,53,55,57,59,63,69,71, os. Złotej Jesieni 2-3.

Plan priorytetowy rejonu 15


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyeliminowanie bądź ograniczenie zjawiska grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecania miejsca publicznego.

Miejsce:
os. Jagiellońskie 20A w Krakowie  -  w rejonie  rozdzielni sieci elektrycznej .

Zakładany cel:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVI, Spółdzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: mł. asp. Rafał Bujnowski

Telefon komórkowy: 602 806 395
Telefon stacjonarny: 47 83-53-751
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni16@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 16 obejmuje ul: „Batalionu Parasol”, Franciszka Ptaka, os. Przy Arce, Plac Bogdana Włosika, Planty Bieńczyckie od południowej strony ul. Szajnowicza do bloku nr 21 przy os. Przy Arce , Porucznika Szczeklika.

Plan priorytetowy rejonu 16


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zjawiska grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją, która zakłóca spoczynek nocny
i porządek publiczny.

Miejsce:
os. Przy Arce 13 w Krakowie ( w tym teren klatek schodowych oraz pomieszczeń piwnicznych).

Zakładany cel:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego w klatce schodowej

Działania:
Kontrole, rozmowy, kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVI, Spółdzielnia Mieszkaniowa PPU Adrem

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: asp. szt. Piotr Pawelec

Telefon komórkowy: 602 674 918
Telefon stacjonarny: 47 83-53-662
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni17@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 17 obejmuje ul: Ognistych Wici, os. Piastów 3 - 30, 34 (bez 12A-12K) , Perkuna

Plan priorytetowy rejonu 17


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Wyelminowanie zjawiska grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecanie miejsca publicznego.

Miejsce:
os Piasów 22a rejon sklep "Shot"

Zakładany cel:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XV, Zarząd budynków Komunalnych, włascicel sklepu,mieszkańcy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: st. sierż. Dariusz Zalewski

Telefon komórkowy: 604 208 384
Telefon stacjonarny: 47 83-53-662
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni18@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 18 obejmuje ul: os. Piastów od nr. 31 do 70 (bez nr 34)

Plan priorytetowy rejonu 18


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Wyeliminowanie Dewastacji Fortu 48a "Mistrzejowice" poprzez nanoszenie napisów na murach oraz zanieczyszczanie terenu fortu.

Miejsce:
os Piastów 48a Fort

Zakładany cel:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XV, Zarząd budynków Komunalnych,mieszkańcy.

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Tomasz Krzemień

Telefon komórkowy: 604 219 350
Telefon stacjonarny: 47 83-53-670
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni19@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 19 obejmuje ul: Do Fortu, Generała Leopolda Okulickiego 44,60,60A,66,68, Gustawa Morcinka 2C od rzeki Dłubnia do wiaduktu na ul.Mistrzejowickiej, Królowej Marysieńki, Księdza Kardynała Adama Stefana Sapiehy, Księdza Stefana Mazanka, Mistrzejowicka, os. Mistrzejowice, Romana Dmowskiego, Szymona Marycjusza, Wojciecha Korfantego, os. Piastów 12A-12K.

Plan priorytetowy rejonu 19


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Wyelminowanie zjawiska grupowania się  osób bezdomnych , zaśmiecajacych, akty wandalizmu ROD Mistrzejowice przy ul. Marcjusza, włamania do domków działkowych.. Stałe gromadzenie się i zamieszkiwanie obiektu przez osoby bezdomne, , zakłócanie spokoju .

Miejsce:
ul. Marcjusza ROD Mistrzejowice

Zakładany cel:
Poprawa bezpieczeństwa działkowiczów

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucjiKontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XV, Administarcja ROD, pobliska Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyn przy ul. Makuszynskiego 19a

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: mł. asp. Jakub Sierant

Telefon komórkowy: 604 219 651
Telefon stacjonarny: 47 83-53-667
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni20@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 20 obejmuje ul: Bieńczycki Plac Targowy, Bogdana Łyszkiewicza, Bulwarowa 1-7A,9-13,15A,17,19,19 A-B, 21,27A,31,31A-B,33A,33,35A-B,35D, 37,39, 43 , Cienista, Fatimska, Hansa Christiana Andersena, Jacka Augustyna Łopackiego (bez odcinka od os. Złotej Jesieni 2 do Okulickiego 43), Kaczeńcowa, Kocmyrzowska 1,2B,7,7A-B,5,3A od ul. Obrońców Krzyża do ul. Makuszyńskiego, Kornela Makuszyńskiego 1-34, Macieja Wielgusa, Nad Dłubnią, Nowolipki, Obrońców Krzyża 1 i 5 , odmogile, os. Złotej Jesieni (bez nr: 1-  Szpitala Żeromskiego, 2-3 ), Podrzecze, Stadionowa, Stanisława Wojciechowskiego od skrzyżowania z ul. Bulwarowa do ul. Młynówka, Szybka

Plan priorytetowy rejonu 20


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Wyelminowanie zjawiska grupowania się osób którzy dokonują ,akty wandalizmu , zakłócenie spokoju, spożywanie alkoholu w miejscu nie dozwolonym.

Miejsce:
os Złotej Jesieni 11A

Zakładany cel:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVI, ZBK,mieszkańcy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

 

Dzielnicowy: asp. szt.  Łukasz Kamiński

Telefon komórkowy: 602 892 354
Telefon stacjonarny: 47 83-53-614
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni21@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 21 obejmuje ul: Architektów od Sp nr 129 os. Na Wzgórzach do ul. Petofiego , Bartłomieja Groickiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Wstydliwego, Czerwonego Kapturka, Czesława Janczarskiego, Grażyny Bacewiczówny, Hanny Mortkowicz-Olczakowej, Henryka Brodatego, Jana Kazimierza, Jana Olbrachta, Janiny Porazińskiej, Jasia I Małgosi, Juliana Przybosia, Karola Łowińskiego 2-5 i 18 oraz od ul. Nowolipki do wiadutku przy ul. Kocmyrzowskiej, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Sprawiedliwego, Klemensa Z Ruszczy, Kocmyrzowska 13,13A i 15 - od ul. Wańkowicza/Makuszyńskiego do ul. Poległych W Krzesławicach, Kornela Makuszyńskiego 2-28, Leszka Białego, Leszka Czarnego, Magdaleny Samozwaniec, Marii Kownackiej, Mierniczych, Mikołaja Jaskra, Mikołaja Wierzynka, os. Na Stoku , Płomyczka, Przemysława Ii, Rycerska, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stefana Kisielewskiego, Władysława Iv, Władysława Jagiełły, Zielony Jar

Plan priorytetowy rejonu 21


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Wyelminowanie zjawiska grupowania się osób spożywających alkohol, zaśmiecających, palących i rozprowadzających narkotyki, oraz zagrożenie osób przebywających w  dla życia i zdrowia przebywających w budynku (pustostanie)

Miejsce:
os Na Stoku 34a Stara Piekarnia (Pustostan)

Zakładany cel:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVII, Spółdzielnia Mieszkaniowa,mieszkańcy,

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: mł. asp. Łukasz Świątkowski

Telefon komórkowy: 604 201 047
Telefon stacjonarny: 47 83-53-629
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni22@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 22 obejmuje ul: Bożywoja, Cyprysów, Emila Freege'Go, Folwarczna, Franciszka Stefczyka 4, 5, 7, 8, 10, 12, 12A, 13, 13A, 15, 17, 19M, od ul. Studziennej do ul. Sybiraków, Franciszka Twaroga, Geodetów 3,3A-B,4,4A,5,6A-B,8,8A,10, Głębinowa, Grębałowska, Gustawa Morcinka 1-92 od ul. Kocmyrzowskiej do Rzeki Dłubnia, Gustawa Morcinka 1-92 od ul. Kocmyrzowskiej do Rzeki Dłubnia, Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej, Jerzego Korohody, Jeziorany, Jubileuszowa, Kantorowicka, Karola Darwina 1-59, Kocmyrzowska 14,27 A- E,33 ,39 i 43 - od ul. Kantorowickiej do Granic Miasta Krakowa, Księdza Jana Hyca, Księdza Zygmunta Kaczyńskiego, Ku Raciborowicom, Luborzycka, Mateusza Birkuta, Mieczysława Kamberskiego, Mikołaja Gerlaha, Nad Baranówką, Niebyła, Obwodowa, Piotrusia Pana, Płaska, Pomykany, Pruska, Przymiarki, Sandora Petöfiego, Stary Gościniec, Stokowa, Studzienna, Styczna, Walentego Florkowskiego, Wielkie Pola, Wincentego Kirchmajera, Zakładowa, Zakole, Zesławicka

Plan priorytetowy rejonu 22


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Przywrócenie ładu i porządku publicznego  poprzez  wdrożenie działań zmierzające do ograniczenia bądź wyeliminowania występowania wykroczeń porządkowych w rejonu bloku socjalnego.

Miejsce:
ul. Kantorowicka 229

Zakładany cel:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVII, Spółdzielnia Mieszkaniowa,mieszkańcy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: st. post. Mariusz Płaszewski

Telefon komórkowy: 604 216 543
Telefon stacjonarny: 47 83-53-665
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni23@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 23 obejmuje ul: Architektów od SP nr 129 do ul. Kocmyrzowskiej, Bukszpanowa, Geodetów 7-11,12,13,14-18,18A-B,19,20,22,22A-D,23,24,24A-D, 25,35,35A, Jarzębiny, Kocmyrzowska od ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Darwina do ul. Kantorowickiej nr 21, 20A, 23, 23A, 25, 25B, , Ludwika Osieckiego, Łącka, Morwowa, os. na Wzgórzach (Krzesławickich), Poległych w Krzesławicach, Urbanistów

Plan priorytetowy rejonu 23


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyelminowanie zjawiska grupowania się osób , zaśmiecanie, spożywanie alkoholu miejscu publicznym

Miejsce:
os Na Wzgórzach park Zielony Jar

Zakładany cel:
Niezrealizowano.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:
Kontrole, Rozmowy, Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Straż Miejska, Rada Dzielnicy XVII, Spółdzielnia ,mieszkańcy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: mł. asp. Łukasz Świątkowski

Telefon komórkowy: 604 219 424
Telefon stacjonarny: 47 83-53-629
Email: dzielnicowy.zlotejjesieni24@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 24 obejmuje ul: Aleja Solidarności 2, Aleksandra Orłowskiego, Andrzeja Mycielskiego, Barwna cała bez 1, 2A, 3, 6, 8, 12 i 16, Betlejemska, Blokowa, Braci Polskich, Bruśnicka, Burzowa, Cypriana Godebskiego, Edwarda Wittiga, Franciszka Stefczyka 3-7,13,13A,15,17,2-12,12A - od ul. Sybiraków do ul. Łuczanowickiej, Glinik, Grzegorza Z Sanoka, Henryka Rowida, Henryka Uziembły, Jana Stanisława Bystronia, Jasełkowa, Jaskrowa, Józefa Krasnowolskiego, Józefa Pankiewicza, Juliusza Kleinera 1,3 i 5, Kalwińska, Karola Darwina 2-98 i 103, Karola Irzykowskiego, Karola Łowińskiego 5,7,7D-F,9,11,13,15,40,42 i 54, Kolędnicza, Komasy, Kosów, Księdza Kazimierza Figlewicza, Lasowisko, Lubocka, Ludwika Hieronima Morstina, Łazowa, Łuczanowicka, Marglowa, Melchiora Wańkowicza 1,5-13,13A,15,15A,17,23,25,29-33,37,39,43,45,45C,47,49,53,55,61,61B,63-65,77-97,131-137,141,141A,143,143A,145-149,153,157,161,163,163A,165,26,28,32,36,40-46,50-54,54A-B,56A,56C,56G,58,60,62,66-72,76-86,86A,88-104,104A,110-114,118-124,128,130,136-146,152-156,160,162,188-192,196 i 198, Mrozowa 1,3,5,9,20A,20B,29,31 i 31A, Niewielka, Organki, Pasterska, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sajakówka, Soczyny, Spławy , Stanisława Łempickiego, Sulisława, Sybiraków, Tadeusza Lehra-Spławińskiego, Trzech Króli, Ujastek 5A,5B,7,9,11,2 i 12, Wadowska, Wąwozowa, Węgrzynowicka, Wielkich Pieców, Władysława Skoczylasa, Wodocza, Za Ogrodem, Zagościniec, Zawielgusie, Zdzisława Przebindowskiego, Zofii Kulinowskiej, Żonkilowa

Plan priorytetowy rejonu 24


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Działania zmierzające do rewitalizacji terenu zielonego zlokalizowanego przy ul. Glinik pomiędzy budynkami nr 42 oraz nr 50, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji placu zabaw dla dzieci.

Miejsce:
 ul.Glinik 42

Zakładany cel:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:
Kierowanie pism do odpowiednich instytucji

Współpraca:
Rada Dzielnicy XVII,, Zarząd Zieleni Miejskiej Straż Miejska.

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024


 


 

Powrót na górę strony