Dzielnicowi

Komisariat Policji VIII w Krakowie

Dzielnicowy: asp. Marcin Chlebda

Telefon komórkowy: 604 241 287
Telefon stacjonarny: 47 83 53 338
Email: dzielnicowy.zgody1@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 1 obejmuje ul: Al. Róż wschodnia część ulicy od ul. Mościckiego do ul. Bulwarowej, al. Solidarności północna część od ul. Struga do ul. Bulwarowej, Andrzeja Struga wschodnia część budynki numerowane jako os. Szkolne, Bulwarowa od al. Róż do al. Solidarności nr 2, Ignacego Mościckiego północna część ulicy od al. Róż do ul. Wojciechowskiego, Osiedle Sportowe całe, Osiedle Szkolne całe, Stanisława Wojciechowskiego odcinek od ul. Bulwarowej do ul. Mościckiego.

Plan priorytetowy rejonu 1


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
konflikty pomiędzy uczniami na tle przynależności do grup pseudokibiców,  palenie papierosów i spożywanie alkoholu przez uczniów niepełnoletnich.

Miejsce:
os. Szkolne 37 rejon Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3

Zakładany cel:
spadek ilości interwencji zgłaszanych przez uczniów, roodzców i pracowników szkoły o 30%

Działania:
kontrole miejsca, spotkania i rozmoy  z mieszkańcami  oraz przedstawiclemami samorządu lokalnego

Współpraca:
straż miejska, radny osiedla, Rada dzielnicy, Dyrekcja Zespołu Szkół

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy:  st. sierż. Krzysztof Smoleń

Telefon komórkowy: 604 223 180
Telefon stacjonarny: 47 83 53 103
Email: dzielnicowy.zgody2@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 2 obejmuje ul: al. Róż wschodnia część od ul. Mościckiego do ul. Śmigłego, Andrzeja Struga zachodnia część od ul. Śmigłego do ul. Żeromskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego północna część ulicy od al. Róż do ul. Struga, Ignacego Mościckiego południowa część ulicy od al. Róż do ul. Wojciechowskiego, Osiedle Słoneczne całe, Osiedle Zielone całe, Stanisława Wojciechowskiego zachodnia część od ul. Żeromskiego do ul. Mościckiego, Stefana Żeromskiego na odcinku od al. Róż do ul. Wojciechowskiego.

Plan priorytetowy rejonu 2


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaczepianie osób, zaśmiecanie miejsca publicznego

Miejsce:
os. Słonecze 8

Zakładany cel:
spadek ilości interwencji zgłaszanych przez mieszkańców o 30%

Działania:
kontrole miejsca, spotkania i rozmoy  z mieszkańcami  oraz przedstawiclemami samorządu lokalnego

Współpraca:
straż miejska, radny osiedla, Rada dzielnicy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Kacper Masłowski

Telefon komórkowy: 604 246 748
Telefon stacjonarny: 47 83 53 338
Email: dzielnicowy.zgody3@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 3 obejmuje ul: al. Jana Pawła II północna część aleji od ul. Gajocha do Placu Centralnego, al. Przyjaźni od al. Róż do al.Solidarności, al. Róż wschodnia część od placu centralnego do ul.Śmigłego, al. Solidarności północna częśc od ul.Struga do al. Przyjaźni oraz cała ulica od al.Przyjaźni do Placu Centralnego, Andrzeja Struga zachodnia część od ul. Śmigłego do al. Solidarności, Edwarda Rydza-Śmigłego południowa częśc od ul. Al. Róż do ul.Struga, Gajocha zachodnia część od al. Jana Pawła II do ul. Mierzwy, osiedle Centrum A całe, osiedle Centrum B całe, osiedle Szklane Domy całe, Park Ratuszowy, Park Szwedzki, Pułkownika Edwarda Gardy-Godlewskiego, Ulica Jana Gajocha zachodnia część od strony osiedla Centrum A, Ulica Mierzwy od ul.solidarności do Gajocha południowa część.

Plan priorytetowy rejonu 3


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaczepianie osób, zaśmiecanie miejsca publicznego

Miejsce:
os. Skzlane Domy 6

Zakładany cel:
spadek ilości interwencji zgłaszanych przez mieszkańców o 30%

Działania:
kontrole miejsca, spotkania i rozmoy  z mieszkańcami  oraz przedstawiclemami samorządu lokalnego

Współpraca:
straż miejska, radny osiedla, Rada dzielnicy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: st. post. Natalia Ramut

Telefon komórkowy: 604 251 522
Telefon stacjonarny: 47 83 53 335
Email: dzielnicowy.zgody4@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 4 obejmuje ul: al. Solidarności od ul.Mierzwy do ul.Bulwarowej - wshodnia część, Bulwarowa od al.Solidarności do ul.Orkana - zahodnia strona, osiedle Hutnicze całe, osiedle Stalowe całe, ul. Bulwarowa od al.Solidarności do ul.Orkana, ul. Mierzwy od al. Solidarności do ul. Zuchów północna część, ul. Orkana od ul.Bulwarowej do al.Solidarności.

Plan priorytetowy rejonu 4


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaczepianie osób, zaśmiecanie miejsca publicznego

Miejsce:
os. Stalowe 4

Zakładany cel:
spadek ilości interwencji zgłaszanych przez mieszkańców o 30%

Działania:
kontrole miejsca, spotkania i rozmoy  z mieszkańcami  oraz przedstawiclemami samorządu lokalnego

Współpraca:
straż miejska, radny osiedla, Rada dzielnicy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: asp. Marzena Pląder

Telefon komórkowy: 604 266 287
Telefon stacjonarny: 47 83 53 335
Email: dzielnicowy.zgody5@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 5 obejmuje ul: al. Jana Pawła II północna część od ul. Bulwarowej do ul. Gajocha, Bardosa od ul. Ptaszyckiego do ul. Ujastek Mogilski - numery 1-4b,6,8, Bulwarowa nr 35, 49, 59, 90 - od ul. al. J. Pawła II do ul. Orkana oraz wschodnia część od ul. Orkana do Al. Solidarności, Gajocha wschodnia część od al. Jana Pawła II do ul. Mierzwy, Gustawa Daniłowskiego od al. Jana Pawła II do ul. Mierzwy, Melchiora Wańkowicza południowa część od al. Solidarności - numery 6,8,14,20,22, osiedle Ogrodowe całe, osiedle Wandy całe, osiedle Willowe całe, Plac Przy Poczcie, Stanisława Mierzwy południowa część od ul. Gajocha do ul. Daniłowskiego oraz cała od ul. Daniłowskiego do ul. Orkana, Tadeusza Ptaszyckiego północna część od ul. Igołomskiej do ul. Bulwarowej nieparzyste 3-25, Ujastek Mogilski zachodnia część od ul. Igołomskiej do Al. Solidarności, ul Mierzwy od ul. Gajocha do Daniłowskiego poudniowa część nie posiada numerów, ul Orkana od ul.Bulwarowej do al.Solidarności, ul. Zuchów od ul.Orkana do ul.Mierzwy, ul. Władysława Orkana południowa część od ul. Zuchów do ul. Bulwarowej, ul. Zuchów od al. Jana Pawła II do ul. Mierzwy.

Plan priorytetowy rejonu 5


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaczepianie osób, zaśmiecanie miejsca publicznego

Miejsce:
os. Wandy 7 rejon placu zabaw

Zakładany cel:
spadek ilości interwencji zgłaszanych przez mieszkańców o 30%

Działania:
kontrole miejsca, spotkania i rozmoy  z mieszkańcami  oraz przedstawiclemami samorządu lokalnego

Współpraca:
straż miejska, radny osiedla, Rada dzielnicy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. szt. Damian Arendarczyk

Telefon komórkowy: 604 263 576
Telefon stacjonarny: 47 83 53 339
Email: dzielnicowy.zgody6@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 6 obejmuje ul: al. Jana Pawła II południowa część od nr 232 do ul. Bulwarowej, Cerchów cała, Gustawa Daniłowskiego od ul. Cerchów do al. Jana Pawła II, Jakuba Zachemskiego cała, Klasztorna zachodnia część od ul. Odmętowej do al. J. Pawła II parzyste 2-20, Maksymiliana i Stanisława Cerchów cała, Odmętowa północna część nr 4, osiedle Centrum E całe, osiedle Młodości całe, osiedle Na Skarpie całe, Park Klasztorna, Sieroszewskiego cała.

Plan priorytetowy rejonu 6


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaczepianie osób, zaśmiecanie miejsca publicznego

Miejsce:
os. Centrum E 10

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ustalony w ramach spotkania podsumowującego na podstawie przeprowadzonej ankiety gdzie 50% biorądzych udział w ankiecie wskaże że w okresie trawania planu poprawił się stopień bezpieczeństwa

Działania:
kontrole miejsca, spotkania i rozmoy  z mieszkańcami  oraz przedstawiclemami samorządu lokalnego

Współpraca:
straż miejska, radny osiedla, Rada dzielnicy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: asp. szt. Paweł Węglowski

Telefon komórkowy: 604 227 718
Telefon stacjonarny: 47 83 53 103
Email: dzielnicowy.zgody7@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 7 obejmuje ul: al. Pokoju 71,81,83,83a,b,c ,87,89,89a,91, Centralna cała, Ciepłownicza cała, Cuplowa cała, Do Wisły cała, Galicyjska cała, Isep cała, Kamionka cała, Na Łąkach cała, Na Załęczu cała, Nowohucka 9,11,17, Ogłęczyzna cała, Plac Błonie-Beszcz cały, Podleska cala, Sikorki cała, Siwka cała, Skręcona cała, Sołtysowska cała, Stręcka cała, Szafrańska cała, Wiklinowa cała.

Plan priorytetowy rejonu 7


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaczepianie osób, zaśmiecanie miejsca publicznego

Miejsce:
ul. Centralna 40

Zakładany cel:
spadek ilości interwencji zgłaszanych przez mieszkańców o 30%

Działania:
kontrole miejsca, spotkania i rozmoy  z mieszkańcami  oraz przedstawiclemami samorządu lokalnego

Współpraca:
straż miejska, radny osiedla, Rada dzielnicy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: st.sierż. Grzegorz Nadymus

Telefon komórkowy: 604 247 290
Telefon stacjonarny: 47 83 53 336
Email: dzielnicowy.zgody8@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 8 obejmuje ul: al. Jana Pawła II 184,186, 188, 190, 190a, 192, 194, 196, 200, al. Solidarności wjazd na teren huty - numery 20, 22, Bardosa 10, 12, 14, 7, 9, 11, 18, 20, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ,32a ,21 ,34 ,23 ,36 ,38 ,40 ,23, 23b ,25 ,42 ,48a ,44 ,46 ,48b ,52, Biskupa Piotra Tomickiego cała, Cementowa cała, Dowgiałło cała, Dymarek 1,3,4, Graniczna cała, Grąby cała, Habina cała, Igołomska 1, 3, 3T, 5, 6, 8, 8a-j, 9, 10, 10 a-m 11, 13, 15, 17, Jagienki cała, Jeremiego Wiśniowieckiego cała, Jerzego Giedroycia cała, Jeżynowa cała, Jutrzyńska cała, Kępska cała, Klasztorna 1,3,5,7,9,9a-g,11a,11,13,13a-d,15,15a,17,19,19b,21,23,25,25a,25d,27,27a,27c,27e,29,31,31d,31e, 31a, 31g, 31j, 33, 33a, 33d, 33b, 33c, 35, 37, 37a, 37b, 39, 22a, 24, 24a, 24b, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48a, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62a, 62, 64, 64a, 64b, 66, 66a, 62b, 70, 70a, 72, Igołomska 12e,12f, 12p, 14b, 16, 18, 20, 21, 21a, 22, 24, 25, 26, 27,27a, 28, 28h, 28m, 29, 29b,29c,30, 30a, 30b, 30c, 31, 32a, 32b, 32c, 33, 34,34a-b, 34k,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 47a, 47c, 48, 48a, 49, 50, 50a, 51, 51a-j, 52, 53, 53e, 54, 55, 56, 57, 57b, 58, 59, 60, 60a, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70a, 71, 71a, 72, 73, 73 a-h,74, 75, 75a,75b, 76, 77, 79, 80, 80a-b, 81, 81c, 82, 82a, 82b, 83, 83a, 84, 84a, 85, 86, 87,87a, 87b, 89, 89a, 90, 91, 91a, 92, 92a, 92b, 93, 94, 94a, 96, 96a, 97, 98, 98a, 100, 101,105, Kmicica cała, Kopaniec cała, Kopiec Wandy cały, Lasek Łęgowski, Lasek Mogilski, Longinusa Podbipięty cała, Łęgowa cała, Marka Kublińskiego cała, Michała Hutnika cała, Michała Wołodyjowskiego cała, Most Nowohucki -wjazd od strony wschodniej do linii brzegowej, Most Wandy wjazd od strony północnej do lini brzegowej, Mrozowa nr 4,6,14, Na Niwach cała, Niepokalanej Panny Marii cała, Odmętowa cała bez nr 4, Opata Salwińskiego cała, osiedle Lesisko całe, Padniewskiego cała, Podbagnie cała, Powiatowa cała, Sochy cała, Stanisława Samostrzelnika cała, Stare Wiślisko cała, Syrachowska cała, Śliwkowa cała, Tadeusza Ptaszyckiego 4,4a,4b,6,,Ujastek nr 1,3, Ujastek Mogilski 7, wschodnia część ulicy, Wojenna cała, Woźniców cała, Zagłoby cała, Zakarnie cała, Zapusta cała, Zbyszka z Bogdańca cała, Ziarkowa cała, Żaglowa cała.

Plan priorytetowy rejonu 8


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaczepianie osób, zaśmiecanie miejsca publicznego

Miejsce:
ul. bp. Filipa  Padniewskiego 12

Zakładany cel:
spadek ilości interwencji zgłaszanych przez mieszkańców o 30%

Działania:
kontrole miejsca, spotkania i rozmoy  z mieszkańcami  oraz przedstawiclemami samorządu lokalnego

Współpraca:
straż miejska, radny osiedla, Rada dzielnicy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: asp. szt. Paweł Węglowski

Telefon komórkowy: 604 243 067
Telefon stacjonarny: 47 83 53 103
Email: dzielnicowy.zgody9@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 9 obejmuje ul: Andrzeja Stopki cała, Andrzeja Waligórskiego cała, Bartnicza cała, Barwinkowa cała, Barwna cała, Benedykta Dybowskiego cała, Betonowa cała, Biwakowa cała, Bolesława Kontryma cała, Branicka cała, Brzeska cała, Chałupki cała, Ciekowiec cała, Deszczowa cała, Czeczeńska cała, Drożyska cała, Dymarek 1, 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12, Edwarda Szymańskiego cała, Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego cała, Gwarecka całs, Hektary cała, Henryka Flame cała, Igołomska 12e,12f, 12p, 14b, 16, 18, 20, 21, 21a, 22, 24, 25, 26, 27,27a, 28, 28h, 28m, 29, 29b,29c,30, 30a, 30b, 30c, 31, 32a, 32b, 32c, 33, 34,34a-b, 34k,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 47a, 47c, 48, 48a, 49, 50, 50a, 51, 51a-j, 52, 53, 53e, 54, 55, 56, 57, 57b, 58, 59, 60, 60a, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70a, 71, 71a, 72, 73, 73 a-h,74, 75, 75a,75b, 76, 77, 79, 80, 80a-b, 81, 81c, 82, 82a, 82b, 83, 83a, 84, 84a, 85, 86, 87,87a, 87b, 89, 89a, 90, 91, 91a, 92, 92a, 92b, 93, 94, 94a, 96, 96a, 97, 98, 98a, 100, 101,105, Jacka Jezierskiego cała, Jaglana cała, Jeziorko cała, Józefa Ostafina cała, Józefa Sawy-Calińskiego cała, Karasiówka cala, Karowa cała, Kazimierza Pluty-Czachowskiego cała, Kąkolowa cała, Kłosowa cała, Kościelnicka cała, Księdza Mariana Luzara cała, Kuśnierska cała, Łubinowa cała, Marcelego Nenckiego cała, Martenowska cała, Młotków cała, Morgi cała, Nadbrzezie cała, Nadwodna cała, Narcyza Wiatra cała, Organki od nr 2 do ul. Za Górą , Ostrów cała, Ostrówka cała, Plac Marii Turzymy cały, Plastusia cała, Plażowa cała, Płoszczyny cała, Pod Gajem cała, Podbiałowa cała, Podstawie cała, Popielnik cała, Powojowa cała, Przylasek cała, Pysocice cała, Pysońce cała, Romana Prawocheńskiego cała, Równa cała, Rudni cała, Rumiankowa cała, Rusiecka cała, Rzepakowa cała, Sasanek cała, Siejówka cała, Sitowiny cała, Spławy nr 2, Suchy Jar cała, Szlifierska cała, Świętego Wincentego cała, Tarasowa cała, Tatarakowa cała, Truskawkowa cała, Trzcinowa cała, Tymiankowa cała, Ubeliny cała, Wiatraczna cała, Wiązowa cała, Wiewiórcza cała, Władysława Łozińskiego cała, Wodzickich cała, Wróżenicka cała, Wrzosowa cała, Wyciąska cała, Za Górą cała, Zakępie cała, Zaporębie cała, Ziemianek cała, Ziemska cała, Żółwia cała.

Plan priorytetowy rejonu 9


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaczepianie osób, zaśmiecanie miejsca publicznego

Miejsce:
ul. Nadbrzezie 18

Zakładany cel:
spadek ilości interwencji zgłaszanych przez mieszkańców o 30%

Działania:
kontrole miejsca, spotkania i rozmoy  z mieszkańcami  oraz przedstawiclemami samorządu lokalnego

Współpraca:
straż miejska, radny osiedla, Rada dzielnicy

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Karol Stróżyk

Telefon komórkowy: 604 262 332
Telefon stacjonarny: 47 83 53 315
Email: dzielnicowy.zgody10@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 10 obejmuje ul: al. Jana Pawła II parzyste 68A-180, al. Pokoju nieparzyste 51-67 parzyste 60-90, Bieńczycka nr 1,3, 3a, 3b, 5, Boguszówka cała , Cichociemnych Ak cała , Dolna cała, Dolnomłyńska cała, Franciszka Wężyka cała, Henryka Arctowskiego cała, Izydora Stella-Sawickiego wschodnia część od al. Jana Pawła II do ul. Medweckiego, Juliana Tuwima cała, Jutrzenka cała, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego cała, Księdza Józefa Zastawniaka cała, Kwiatów Polskich cała, Mieczysława Medweckiego nieparzyste 3-21, Most Nowohucki -wjazd od strony wschodniej do linii brzegowej, Narciarska cała, Nastrojowa cała, Niepołomska cała, Nowohucka zachodnia część nieparzyste 1-3, parzyste 44-52, osiedle 2 Pułku Lotniczego numery od 41 do 51, Park Lotników Polskich od strony AWF, Poleska cała, Rondo Dywizjonu 308, Sierpowa cała, Stanisława Lema strona wschodnia, 5, 5a, 7 , 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, Stanisławy Wysockiej cała, Strumyk cała, Tabaczna cała, Węzeł Drogowy Im. Generała Ludmiła Rayskiego od strony wschodniej do przecięcia z ul. Sawickiego, Zajęcza cała.

Plan priorytetowy rejonu 10


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego

Miejsce:
os. II Pułku Lotniczego 46

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os. II Pułku Lotniczego, 2. Ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócenia porządku publicznego i spoczynku nocnego oraz używania słów nieprzyzwoitych

Działania:
Przeprowadzanie kontroli (przynajmniej 1 razy w tygodniu) rejonu zagrożonego, na I, II i III zmianie - zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych. Z każdorazowo podjętych czynności sporządzenie notatki urzędowej Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami celem omówienia występującego problemu oraz poinformuje o algorytmie postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych z którego sporządzi pisemną relację, Skierowanie pisma do administracji ADREM S.A., celem spotkania i omówienie problemu

Współpraca:
Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta – zamieszczenie informacji o założeniach PLANU na stronie internetowej Straż Miejska Oddział Nowa Huta

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024


Dzielnicowy: sierż. szt. Daniel Tomal

Telefon komórkowy: 604 234 842
Telefon stacjonarny: 47 83 53 770
Email: dzielnicowy.zgody11@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 11 obejmuje ul: al. Generała Władysława Andersa południowa część w rejonie ulica nie posiada numerów, al. Jana Pawła II północna część od Ronda Czyżyńskiego do ul. Boruty Spiechowicza, Bieńczycka cała, Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza zachodnia część, osiedle Kolorowe całe , osiedle Spółdzielcze całe, Rondo Czyżyńskie, Wiśniowy Sad cała.

Plan priorytetowy rejonu 11


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
grupowanie osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym, zakłócającym ład i porządek publiczny, zaśmiecających miejsce publiczne

Miejsce:
os. Kolorowe 16 A sklep Biedronka

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os. Kolorowego oraz os. Spółdzielczego Ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócenia porządku publicznego, ograniczenie ilości osób które dokonują kradzieże w sklepie Biedronka

Działania:
Przeprowadzanie kontroli (przynajmniej 1 razy w tygodniu) rejonu zagrożonego, na I, II zmianie - zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych. Z każdorazowo podjętych czynności sporządzenie notatki urzędowej Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami celem omówienia występującego problemu oraz poinformuje o algorytmie postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych z którego sporządzi pisemną relację

Współpraca:
Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta – zamieszczenie informacji o założeniach PLANU na stronie internetowej Straż Miejska Oddział Nowa Huta

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. Michał Gołębiowski

Telefon komórkowy: 604 259 762
Telefon stacjonarny: 47 83 53 822
Email: dzielnicowy.zgody12@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 12 obejmuje ul: al. Generała Władysława Andersa południowa część od al. Przyjażni do Placu Centralnego, al. Jana Pawła II północna część od Placu Centralnego do ul. Boruty-Spiechowicza, al. Przyjaźni południowa część od al. Andersa do al. Róż, al. Róż zachodnia część od al. Przyjażni do Plac Centralny, Artystów cała, Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza wschodnia część ulicy, Osiedle Centrum C całe , Osiedle Centrum D całe , Osiedle Handlowe całe.

Plan priorytetowy rejonu 12


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego

Miejsce:
os. Centrum D 9

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os. Centrum D Ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócenia porządku publicznego

Działania:
Przeprowadzanie kontroli (przynajmniej 1 razy w tygodniu) rejonu zagrożonego, na I, II i III zmianie - zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych. Z każdorazowo podjętych czynności sporządzenie notatki urzędowej Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami celem omówienia występującego problemu oraz poinformuje o algorytmie postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych z którego sporządzi pisemną relację, Skierowanie pisma do administracji ADREM S.A., celem spotkania i omówienie problemu

Współpraca:
Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta – zamieszczenie informacji o założeniach PLANU na stronie internetowej Straż Miejska Oddział Nowa Huta

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: asp. sztab. Tomasz Sławiński

Telefon komórkowy: 604 260 761
Telefon stacjonarny: 47 83 53 770
Email: dzielnicowy.zgody13@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 13 obejmuje ul: Bieńczycka numery 7, 9, 11, 13A, 13B, 15, 15A, Bolesława Orlińskiego numery 1,3,4,5,6,8,9,10,12, Izydora Stella-Sawickiego wschodnia część ulicy ul. Medweckiego do pasa startowego - nr 7, Marii Dąbrowskiej od al. Jana Pawła II - do przecięcia z pasem startowym - nr 25, Mieczysława Medweckiego nr 2, osiedle 2 Pułku Lotniczego numery od 1 do 29A, Osiedle Avia cała od 1 do 9, Rondo Ppor. Pil. Janiny Lewandowskiej, Stanisława Kłosowskiego cała.

Plan priorytetowy rejonu 13


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
grupowanie osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym, zakłócającym ład i porządek publiczny, zaśmiecających miejsce publiczne

Miejsce:
os. II Pułku Lotniczego 26

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os.II Pułku Lotniczego Ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócenia porządku publicznego,

Działania:
Przeprowadzanie kontroli (przynajmniej 1 razy w tygodniu) rejonu zagrożonego, na I, II zmianie - zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych. Z każdorazowo podjętych czynności sporządzenie notatki urzędowej nawiązanie kontaktu z radnym , Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami celem omówienia występującego problemu oraz poinformuje o algorytmie postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych z którego sporządzi pisemną relację

Współpraca:
Rada Dzielnicy XIV Nowa Huta – zamieszczenie informacji o założeniach PLANU na stronie internetowej Straż Miejska Oddział Nowa Huta

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: st. asp. Przemysław Sikora

Telefon komórkowy: 604 242 779
Telefon stacjonarny: 47 83 53 005
Email: dzielnicowy.zgody14@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 14 obejmuje ul: al. Genrała Władysława Andersa nr 8, Braci Schindlerów zachodnia część od al. Andersa do ulicy Hynka, Bronisława Włodarczyka od drogi osiedlowej do ul. Schindlerów, Franciszka Hynka od ul. Uniwersału Połanieckiego w stronę zachodnią do ul. Kremskiego i dalej w stronę wschodnią do ul. Uniwersału Połanieckiego, Jana Kremskiego od ul. Włodarczyka do ul. Hynka, Marii Dąbrowskiej od przejścia dla pieszych na ul. Hynka do pasa startowego, osiedle Dywizjonu 303 od numeru 25 do końca, Park Generała Pil. Stanisława Skalskiego wschodnia część, Uniwersału Połanieckiego wschodnia częśc od ul. Hynka do budynku 1g os. 2 Pułku Lotniczego.

Plan priorytetowy rejonu 14


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
grupowanie osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym, zakłócającym ład i porządek publiczny, zaśmiecających miejsce publiczne

Miejsce:
os. Dywizjonu 303 nr 41

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os. Dywizjonu 303 Ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócenia porządku publicznego,

Działania:
Przeprowadzanie kontroli (przynajmniej 1 razy w tygodniu) rejonu zagrożonego, na I, II i III zmianie - zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych. Z każdorazowo podjętych czynności sporządzenie notatki urzędowej Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami celem omówienia występującego problemu oraz poinformuje o algorytmie postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych z którego sporządzi pisemną relację, Skierowanie pisma do administracji SM Czyżyny, celem spotkania i omówienie problemu

Współpraca:
Rada Dzielnicy XIV Nowa Huta – zamieszczenie informacji o założeniach PLANU na stronie internetowej Straż Miejska Oddział Nowa Huta )

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: mł. asp. Emil Klag

Telefon komórkowy: 604 242 184
Telefon stacjonarny: 47 83 53 315
Email: dzielnicowy.zgody15@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 15 obejmuje ul: al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego ulica od wysokości Cieślewskiego 7 do skrzyżowania ul. Stella-Sawickiego, al. Jana Pawła II nr 31, 33, 33a, 35, 35a, 35b, 37, 37a-k, 39, 39, 39a, 41, 43, 43a, 45, Bronisława Włodarczyka od ul. Schindlerów do pasa startowego, Izydora Stella-Sawickiego zachodnia część od.al. Jana Pawła II - do przecięcia z pasem startowym, Mariana Markowskiego nr 4,6,8,10, osiedle Akademickie nr od 1 do 9, osiedle Dywizjonu 303 nr od 1 do 24, Park Generała Pil. Stanisława Skalskiego zachodnia część, Prof. Michała Życzkowskiego cała, Romana Florera cała, Stanisława Skarżyńskiego cała, Węzeł Drogowy Im. Generała Ludmiła Rayskiego północna część od strony zachodniej do przecięcia z ul. Sawickiego, Władysława Gnysia cała.

Plan priorytetowy rejonu 15


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego

Miejsce:
os. Dywizjonu 303 nr 1

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os. Dywizjonu 303 Ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócenia porządku publicznego, spadek wykroczeń we wskazanym rejonie o conajmniej 30%

Działania:
Przeprowadzanie kontroli (przynajmniej 1 razy w tygodniu) rejonu zagrożonego, na I, II i III zmianie - zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych. Z każdorazowo podjętych czynności sporządzenie notatki urzędowej Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami celem omówienia występującego problemu oraz poinformuje o algorytmie postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych z którego sporządzi pisemną relację, Skierowanie pisma do administracji SM Czyżyny, celem spotkania i omówienie problemu

Współpraca:
Rada Dzielnicy XIV Nowa Huta – zamieszczenie informacji o założeniach PLANU na stronie internetowej Straż Miejska Oddział Nowa Huta

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. szt. Kamila Stanek

Telefon komórkowy: 604 230 079
Telefon stacjonarny: 47 83 53 011
Email: dzielnicowy.zgody16@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 16 obejmuje ul: al. Generała Władysława Andersa wschodnia część od ul. Ludźmierkiej do al.przyjaźni, al. Przyjaźni północna część od al. Andersa do al. Róż, al. Róż zachodnia część od ul. Żeromskiego do al.Przyjaźni, Edwarda Rydza-Śmigłego od ul. Ludżmierskiej do al. Róż, Ludźmierska wschodnia część, osiedle Urocze całe, osiedle Zgody całe, Stefana Żeromskiego południowa część ul. Ludźmierskiej do al. Róż budynki numerowane jako os. Urocze, Zbigniewa Seiferta cała.

Plan priorytetowy rejonu 16


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego

Miejsce:
os. Teatralne 24

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os. Tetralnego Ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócenia porządku publicznego, spadek wykroczeń we wskazanym rejonie o conajmniej 30%

Działania:
Przeprowadzanie kontroli (przynajmniej 1 razy w tygodniu) rejonu zagrożonego, na I, II i III zmianie - zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych. Z każdorazowo podjętych czynności sporządzenie notatki urzędowej Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami celem omówienia występującego problemu oraz poinformuje o algorytmie postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych z którego sporządzi pisemną relację, Skierowanie pisma do administracji ADREM S.A, celem spotkania i omówienie problemu

Współpraca:
Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta – zamieszczenie informacji o założeniach PLANU na stronie internetowej Straż Miejska Oddział Nowa Huta

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: sierż. szt. Kamila Stanek

Telefon komórkowy: 604 240 743
Telefon stacjonarny: 47 83 53 011
Email: dzielnicowy.zgody17@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 17 obejmuje ul: Generała Władysława Andersa północna część, Rondo Kocmyrzowskie, ul. Ludźmierska - cała, Bolesława Czuchajowskiego cała, Kocmyrzowska chodnik bez jezdni od strony os. Teatralnego, Ludźmierska nr 2, Obrońców Krzyża południowa część od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Ludźmierskiej, osiedle Teatralne całe, Rondo Kocmyrzowskie Księdza Józefa Gorzelanego,

Plan priorytetowy rejonu 17


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego

Miejsce:
os. Teatralne 24

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os. Tetralnego Ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócenia porządku publicznego, spadek wykroczeń we wskazanym rejonie o conajmniej 30%

Działania:
Przeprowadzanie kontroli (przynajmniej 1 razy w tygodniu) rejonu zagrożonego, na I, II i III zmianie - zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych. Z każdorazowo podjętych czynności sporządzenie notatki urzędowej Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami celem omówienia występującego problemu oraz poinformuje o algorytmie postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych z którego sporządzi pisemną relację, Skierowanie pisma do administracji ADREM S.A, celem spotkania i omówienie problemu

Współpraca:
Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta – zamieszczenie informacji o założeniach PLANU na stronie internetowej Straż Miejska Oddział Nowa Huta

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024

Dzielnicowy: asp. Tomasz Wicher

Telefon komórkowy: 604 260 876
Telefon stacjonarny: 47 83 53 822
Email: dzielnicowy.zgody18@krakow.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr 18 obejmuje ul: al. Róż zachodnia część ul. Bulwarowej do ul. Żeromskiego, Bulwarowa budynki numerowane jako os. Krakowiaków, Ignacego Mościckiego od ul.Obrońców krzyża do al. Róż, Kocmyrzowska chodnik bez jezdni od strony os. Górali i os. Krakowiaków, Obrońców Krzyża północna część od ul. Ludźmierskiej do ul. Kocmyrzowskiej, osiedle Górali całe, osiedle Krakowiaków całe, Osiedlowa cała, Stalowa cała, Stefana Żeromskiego północna częśc ul. Ludźmierska - al. Róż budynki numerowane jako os. Górali,

Plan priorytetowy rejonu 18


 

Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego

Miejsce:
os. Górali 5

Zakładany cel:
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os.Górali Ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócenia porządku publicznego, spadek wykroczeń we wskazanym rejonie o conajmniej 30%

Działania:
Przeprowadzanie kontroli (przynajmniej 1 razy w tygodniu) rejonu zagrożonego, na I, II i III zmianie - zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych. Z każdorazowo podjętych czynności sporządzenie notatki urzędowej Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami celem omówienia występującego problemu oraz poinformuje o algorytmie postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych z którego sporządzi pisemną relację, Skierowanie pisma do administracji ADREM S.A, celem spotkania i omówienie problemu

Współpraca:
Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta – zamieszczenie informacji o założeniach PLANU na stronie internetowej Straż Miejska Oddział Nowa Huta

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 - 31.07.2024


 


 

Powrót na górę strony