Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

nadkomisarz Paweł Jastrząb

Komendant Miejski Policji w Krakowie

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku w ówczesnym Komisariacie Policji Kraków Grzegórzki. Początkowo pełnił służbę w komórkach patrolowo – interwencyjnych, a następnie w latach 2003 – 2008 realizował obowiązki w służbie dochodzeniowo – śledczej. W latach 2008 - 2015 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy dyżurnego i dyżurnego, a następnie od czerwca 2015 roku jako Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji II w Krakowie. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie, a następnie od kwietnia 2020 roku realizował zadania na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji VIII w Krakowie. Od 15 marca 2021 roku do 22 września 2022 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. 16 lutego 2024 roku nadkom. Pawłowi Jastrzębiowi powierzone zostały obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Natomiast z dniem 1 kwietnia 2024 roku został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.


 

nadkomisarz Łukasz Stankiewicz

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Absolwent Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1999 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Od 2000 roku pełnił służbę w Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Stare Miasto. Od 2004 roku dzielnicowy Komisariatu Policji I w Krakowie, natomiast od 2011 roku Kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz Kierownik Ogniwa do spraw Organizacji Służby Wydziału Prewencji. W latach 2014 do 2015 był Kierownikiem Referatu do spraw Wykroczeń Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Krakowie. W 2015 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Krakowie, natomiast w 2020 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie. Z dniem 14 listopada 2022roku komisarzowi Łukaszowi Stankiewiczowi powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.


podinsp. Tomasz Bojanowski

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Absolwent politologii i nauk społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w maju 2000 roku w sekcji kryminalnej ówczesnego Komisariatu Kraków Łobzów. We wrześniu 2015 roku objął funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji VII. W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie, a w lipcu 2017 roku, na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V. Od czerwca 2019 roku był Komendantem Komisariatu Policji I w Krakowie. Z dniem 7 lutego 2023 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powierzył podinsp. Tomaszowi Bojanowskiemu stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.


 

 


 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony