Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

inspektor Zbigniew Nowak

inspektor Zbigniew Nowak

Komendant Miejski Policji w Krakowie

Absolwent politologii na Akademii Świętkorzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1994 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji Kraków Wschód. Od maja 1995 roku w pionie kryminalnym krakowskiej policji. W latach 2007 - 2011 Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od czerwca 2011 roku komendant tego komisariatu. W latach 2014 - 2016 kierował krakowskim Komisariatem Policji VII. W lipcu 2016 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzieniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 9 lutego 2017 roku był zastępcą komendanta krakowskiej policji. Z dniem 7 czerwca 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał mł. insp. Zbigniewa Nowaka na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

 


 

nadkomisarz Łukasz Stankiewicz

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Absolwent Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1999 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Od 2000 roku pełnił służbę w Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Stare Miasto. Od 2004 roku dzielnicowy Komisariatu Policji I w Krakowie, natomiast od 2011 roku Kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz Kierownik Ogniwa do spraw Organizacji Służby Wydziału Prewencji. W latach 2014 do 2015 był Kierownikiem Referatu do spraw Wykroczeń Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Krakowie. W 2015 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Krakowie, natomiast w 2020 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie. Z dniem 14 listopada 2022roku komisarzowi Łukaszowi Stankiewiczowi powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.


podinsp. Tomasz Bojanowski

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Absolwent politologii i nauk społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w maju 2000 roku w sekcji kryminalnej ówczesnego Komisariatu Kraków Łobzów.
We wrześniu 2015 roku objął funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji VII. W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie, a w lipcu 2017 roku, na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V. Od czerwca 2019 roku był Komendantem Komisariatu Policji I w Krakowie.  Z dniem 7 lutego 2023 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powierzył podinsp. Tomaszowi Bojanowskiemu stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.


 

 


 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony