Oficer prasowy

Oficer prasowy

podkom. Piotr Szpiech

tel.: 47 83 52 617

email: rzecznik@krakow.policja.gov.pl

UWAGA: odpowiadamy tylko na e-maile przesyłane przez dziennikarzy!

tel.kom.789 445 974 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30)

Poza godzinami urzędowania tj. w godzinach popołudniowych, w sobotę,niedzielę, dni wolne od pracy dyżuruje osoba z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie - pod telefonem  603 397 454 udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy  - tylko i wyłącznie dotyczące ważnych i bieżących wydarzeń.

 

 

Zespół:

- st. post. Elżbieta Znachowska - Bytnar

- st. post. Anna Bocheńska: tel. 47 83 52 934

- Anna Wolak - Gromala: tel. 47 83 52 119

- st. sierż. Rafał Wawrzuta: tel. 47 83 52 630

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na zapytania telefoniczne ze strony prasy i korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

Oficer prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail rzecznik@krakow.policja.gov.pl nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury czy organów Policji należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.
Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Powrót na górę strony