Komisariat Policji I w Krakowie

Komendant Komisariatu Policji I w Krakowie - podinsp. Wojciech Karnas

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie - podinsp. Rafał Wełna

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie - kom. Marcin Handzel

 

Siedziba główna

ul. Szeroka 35 31-053 Kraków

Telefony:

Sekretariat: 47 83 57 700 (pn.-pt. w godz. 7.30-15.30)

Dyżurny: 47 83 52 914

faks: 47 83 57 319

E-mail:

kp1@krakow.policja.gov.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób.


siedziba pomocnicza

ul. Pędzichów 5 31-148 Kraków

sekretariat: 47 83 57 701

faks: 47 83 57 214

recepcja: 47 83 57 248

 

siedziba pomocnicza

Rynek Główny 29 31-010

Dyżurny: 47 83 57 317

faks: 47 83 57 318


Obsługiwana dzielnica: Dzielnica I Stare Miasto


Deklaracja dostępności

  • Komisariat Policji I w Krakowie funkcjonuje w trzech siedzibach:

  1. ul. Szeroka 35

  2. ul. Pędzichów 5

  3. Rynek Główny 29

 

Ad. 1. Siedziba główna Komisariatu Policji w Krakowie usytuowana jest w Krakowie przy ul. Szerokiej 35. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z dwóch stopni. Za drzwiami znajdują się drzwi prowadzące na poczekalnię, do obiektu oraz na dyżurkę komisariatu. Funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dyżurny posiada dostęp do telefonu, może przekazać słuchawkę interesantowi. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w poczekalni oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu I Policji w Krakowie lub Zastępcy wymaga pokonania barier architektonicznych w postaci schodów, odbywa się na poziomie pierwszym budynku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji, którzy są powiadamiani przez Dyżurnego. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Ad. 2. Siedziba pomocnicza KP I w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). W siedzibie znajduje się dyżurka i aby móc załatwić sprawę przy okienku, trzeba pokonać siedem stopni schodów. Za okienkiem dyżurki znajdują się drzwi prowadzące na poczekalnię i do obiektu. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Pracownik dyżurki posiada dostęp do telefonu, może przekazać słuchawkę interesantowi. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w poczekalni oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji, którzy są powiadamiani przez personel dyżurki. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Ad. 3. Siedziba pomocnicza KP I w Krakowie przy Rynku Głównym 27 oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Wejście główne nie posiada przeszkód architektonicznych.
Znajduje się tam stanowisko Pomocnika Dyżurnego. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio przy punkcie obsługi interesantów. W siedzibie tej brak jest toalety dla interesantów.

 

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych .

W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynkach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a . Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://krakow.policja.gov.pl/content/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych-kmp-w-krakowie

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Powrót na górę strony