Komisariat Policji II w Krakowie

Komendant Komisariatu Policji II w Krakowie - mł.insp. Mariusz Serafin

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie - nadkom. Monika Adamska

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie  - kom. Nikodem Stasiak

 

ul. Lubicz 21 31-503 Kraków

Telefony:

sekretariat 47 83 56 300 (pn.-pt. w godz. 7.30-15.30)

Dyżurny: 47 83 52 915

faks: 47 83 57 046

E-mail:

kp2@krakow.policja.gov.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób.


Obsługiwana dzielnica: Dzielnica II Grzegórzki


Deklaracja dostępności

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu).

W budynku znajduje się monitoring, który swoim zasięgiem obejmuje teren zewnętrzny jednostki na ul Lubicz, wejście do Komisariatu Policji II w Krakowie, poczekalnie
i wewnętrzną klatkę schodową. Funkcjonariusz pełniący służbę na Stanowisku Dowodzenia posiada monitor, na którym ma bezpośredni wgląd na ewentualne osoby oczekujące przed Komisariatem.

Przy wejściu do budynku znajduje się jeden stopień. Do wejścia głównego do poczekalni prowadzi kolejne dziesięć schodów, przy których znajduje się poręcz. Interesanci oczekują
na załatwienie sprawy w poczekalni. Brak jest pochylni, która umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim do siedziby komisariatu.

Funkcjonariusz pełniący służbę w Zespole Dyżurnych Komisariatu Policji II w Krakowie, w razie potrzeby organizuje możliwość przeniesienia osoby niepełnosprawnej. Funkcjonariusz posiada dostęp do telefonu bezprzewodowego, może przekazać słuchawkę interesantowi.

Jeden z funkcjonariuszy pełniący służbę na stanowisku Zastępcy Dyżurnego Zespołu Dyżurnych jednostki posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Dyżurny informuje o przyjściu interesanta funkcjonariusza lub pracownika policji, który odbiera stronę z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), i w jego obecności poruszają się po terenie KP II w Krakowie.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody znajdujące się pomiędzy parterem i piętrem budynku. Na poszczególnych kondygnacjach nie występują bariery poziome. W budynku nie ma windy.

Interesanci mogą zostać obsłużeni przez funkcjonariusza w miejscu do tego wyznaczonym znajdującym się bezpośrednio za drzwiami poczekalni lub w pokoju, w którym pełnia służbę.

Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji II w Krakowie lub Zastępcy wymaga pokonania barier architektonicznych, jednakże rozmowa może odbyć się również w pokoju znajdującym się na parterze budynku udostępnionym na czas rozmowy.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem, na parkingu
od ul. Lubicz nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://krakow.policja.gov.pl/content/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych-kmp-w-krakowie

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

 

Powrót na górę strony